Dane osobowe i pliki cookies

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje metody i warunki, na jakich MB Diffusion, spółka będąca wydawcą portali internetowych Agriaffaires i MachineryZone, gromadzi, przetwarza i chroni Twoje dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przedmiotem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest informowanie Użytkowników o sposobach gromadzenia i przetwarzania ich danych, podjętych środkach ochrony oraz prawach, które posiadają w zakresie przetwarzania ich danych.

Definicje:

"Dane" oznaczają wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej, czyli określone jako dane o charakterze osobistym w artykule 2 Ustawy o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 roku nr 78-17.

"Informacje" oznaczają wszystkie informacje, które nie są danymi o charakterze osobistym określonymi w artykule 2 Ustawy o ochronie danych osobowych i które dotyczą użytkowników będących osobami fizycznymi lub prawnymi.

Gromadzenie i przeznaczenie danych osobowych i informacji:

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje informacje, ponieważ umożliwiają założenie konta użytkownika, świadczenie przez nas usług oraz pomiar i ulepszanie naszych usług.
Informacje gromadzone w momencie rejestracji: kiedy zakładasz konto Agriaffaires lub zmieniasz jego konfigurację, dostarczasz nam takich danych osobowych, jak Twoje nazwisko, nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail, a także wszystkich innych danych podawanych w momencie rejestracji. Dane te pozostaną poufne.

Personalizacja naszych usług:

Twoje informacje i dane umożliwiają nam ulepszanie i personalizowanie usług, które Ci proponujemy, oraz informacji, które do Ciebie kierujemy.

Dane gromadzone na naszym portalu:

Gromadzimy i przetwarzamy zwłaszcza takie dane jak Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, zawód, adres IP, dane dotyczące połączenia internetowego i nawigacji, historii zamówień.
Obowiązkowy lub nieobowiązkowy charakter danych jest sygnalizowany w trakcie ich gromadzenia za pomocą gwiazdki. Niektóre dane są gromadzone automatycznie w trakcie czynności, które wykonujesz na portalu internetowym.
Dokonujemy również pomiarów oglądalności, mierzymy na przykład ilość przeglądanych stron, ilość odwiedzin na stronie, a także aktywność odwiedzających stronę i częstotliwość ich powrotu.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych i Odbiorcy danych:

Dane gromadzone na stronie Agriaffaires są przeznaczone wyłącznie dla MB Diffusion SAS, spółki będącej wydawcą portali internetowych Agriaffaires i MachineryZone. Mogą być one przekazywane spółkom zależnym grupy MB Diffusion SAS oraz firmom usługowym, do których MB Diffusion SAS zwraca się w ramach świadczenia usług i realizacji zamówień, zwłaszcza z zakresu zarządzania, wykonywania, przetwarzania i płatności.

Twoje prawa wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych:

MB Diffusion przywiązuje ogromną wagę do ochrony życia prywatnego i danych osobowych. Zgodnie z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód (zwaną "Ustawą o ochronie danych osobowych"), niniejszy portal internetowy oraz automatyczne przetwarzanie danych osobowych realizowane na tym portalu są zgłaszane do CNIL (Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności).
Klient niniejszego portalu internetowego został poinformowany, że informacje, które podaje w formularzach znajdujących się na stronie internetowej, są niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i są przeznaczone dla firmy MB Diffusion, która jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie do celów zarządzania administracyjnego i handlowego, a także ewentualnie dla partnerów MB Diffusion do celów pozyskiwania nowych klientów. Zamieszczając swoje ogłoszenie na stronie internetowej Agriaffaires i na stronach partnerskich, Użytkownik akceptuje automatyczną publikację swoich danych kontaktowych, a w szczególności nazwy użytkownika, adresu pocztowego i numeru telefonu, na stronie z jego ogłoszeniem w rubryce "Sprzedający" - Może jednak ukryć wszystkie te dane lub ich część zapisując się na dodatkową płatną opcję "ukrywania danych". Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te informacje kontaktując się z działem obsługi klienta pod następującym adresem: contact-fr@agriaffaires.com lub contact-fr@machineryzone.com. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 roku, zmienioną ustawą z 6 sierpnia 2004 roku, masz prawo dostępu, korygowania i zgłaszania sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych osobowych. Wystarczy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta wysyłając e-maila na poniżej wskazany adres mailowy działu obsługi klienta.
Niezależnie od powyższych ustaleń, MB Diffusion może ujawniać globalne statystyki dotyczące danych nieosobowych oraz ogólne informacje demograficzne dotyczące Użytkownika i jego działalności.
Klient został poinformowany i wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przekazywane w obrębie Unii Europejskiej lub poza obszar Unii Europejskiej w ramach usług, zwłaszcza usługi multipublikacji ogłoszeń. MB Diffusion dołożyła starań w celu zalegalizowania powyższego transferu dokonując zgłoszenia w CNIL i podpisując typowe klauzule umowne gwarantujące taki sam poziom ochrony danych osobowych, jak poziom ustalony w ustawodawstwie obowiązującym w Unii Europejskiej.
Użytkownicy portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ustawy w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, której naruszenie podlega sankcjom karnym.
Powinni zwłaszcza powstrzymać się, ponieważ chodzi o informacje osobowe, do których mają dostęp, od gromadzenia, nadużywania i ogólnie od jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić życiu prywatnemu lub reputacji osób.


Udostępnianie i ujawnianie informacji: Nie ujawniamy danych osobowych i prywatnych w innych okolicznościach aniżeli wymienione poniżej:

 • Twoja zgoda: ujawniamy i udostępniamy Twoje informacje zgodnie z Twoimi instrukcjami, na przykład wówczas, gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od osób trzecich lub partnerów.

 • Usługodawcy i bezpieczeństwo danych: możemy zwracać się do usługodawców o dostarczenie usług i wykonanie niektórych funkcji. Udostępniamy Twoje dane osobowe i prywatne takim usługodawcom, jeżeli są zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z niniejszą deklaracją zachowania poufności i przy zastrzeżeniu, że takie osoby trzecie korzystają z Twoich danych osobowych i prywatnych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Zmiana Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś zarejestrowany jako użytkownik naszych usług, możesz zmieniać swoje dane osobowe kontaktując się z naszym działem obsługi klienta korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Hosting danych: Hosting danych odbywa się na terenie Francji w firmie ILIAD ENTREPRISES - 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris.

Okres przechowywania danych: Dane i Informacje są przechowywane przez cały okres ważności konta Użytkownika. Będą archiwizowane po upływie ważności konta w okresie wymaganym przepisami prawnymi.

Zmiana niniejszej Polityki: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w dowolnej chwili niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z Usług po wejściu w życie takich zmian, wyrażasz zgodę na warunki wskazane w nowej Polityce ochrony danych osobowych.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i ich użycia? Zalecamy zapoznanie się z poniższymi stronami internetowymi: http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies//, http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

Pliki cookies:

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy plików cookies i innych podobnych technologii do gromadzenia dodatkowych danych dotyczących użytkowania strony internetowej i w celu ulepszenia naszych usług. Portale Agriaffaires i MachineryZone korzystają z plików cookies potrzebnych do ich działania. W momencie Twojego pierwszego połączenia z portalami wyświetli się pasek informujący o korzystaniu z plików cookies i zniknie dopiero po jego kliknięciu. Pasek ten odsyła do niniejszej Polityki ochrony danych. Co należy wiedzieć o używaniu plików cookies, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych?

Co to jest plik cookie?
Pliki cookies to pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu, z którego korzystasz w trakcie przeglądania strony internetowej. Przy każdej następnej wizycie na stronie internetowej, plik cookie umożliwia stronie rozpoznanie Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itp.) oraz tymczasowe zapisanie informacji dotyczących Twoich odwiedzin na stronie. Inne strony internetowe mogą również odczytywać plik cookie umieszczony w trakcie Twoich odwiedzin na stronie. Przy każdej wizycie na stronie może być używanych wiele typów plików cookies.

Pliki cookies umożliwiają danej stronie internetowej personalizowanie Twojej nawigacji na tej stronie:

 • poprzez wskazanie istotnych parametrów nawigacji
 • poprzez przypomnienie preferencji odwiedzającego stronę
 • poprzez ogólną poprawę nawigacji użytkownika
 • poprzez ograniczenie ilości wyświetlanych reklam

 

Pliki cookies na portalach Agriaffaires i MachineryZone
W trakcie odwiedzin na naszym portalu internetowym domyślnie akceptujesz umieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Takie pliki cookies są przydatne do prawidłowego działania stron Agriaffaires i MachineryZone. Możesz odmówić zgody na umieszczanie plików cookies przez Agriaffaires i MachineryZone na swoim urządzeniu. W tym celu musisz zmienić parametry swojej przeglądarki. Musisz być świadomy, że w przypadku odmowy zgody na umieszczanie plików cookies przez Agriaffaires i MachineryZone, może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w normalny sposób korzystać ze wszystkich funkcji stron internetowych.Instrukcje, jak dokonać zmiany ustawień w zależności od posiadanej przeglądarki, znajdziesz pod następującymi adresami:

 • Dla Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Dla Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
 • Dla Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
 • Dla Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
 • Dla Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

 •  

  Agriaffaires i MachineryZone używają następujących typów plików cookies:

  • Pliki cookies portalu internetowego: anonimowe cookies, które umożliwiają nawigację między różnymi stronami portalu, korzystanie z jego funkcji oraz uzyskanie dostępu do części prywatnych. Ten typ plików cookies nie zawiera danych, które można byłoby wykorzystać z punktu widzenia marketingu. Jeżeli nie wyrazisz zgody na umieszczanie takich plików cookies, Agriaffaires i MachineryZone mogą działać nieprawidłowo.
  • Pliki cookies stron trzecich: anonimowe cookies, umożliwiają w niektórych przypadkach nawigację między stronami edytowanymi przez spółkę edytującą portale internetowe Agriaffaires i MachineryZone bez konieczności ponownego logowania się. W innych przypadkach umożliwiają również portalom Agriaffaires i MachineryZone ulepszanie witryny poprzez gromadzenie informacji dotyczących nawigacji (umożliwia to na przykład poznanie najczęściej odwiedzanych stron portalu). Niektórzy partnerzy portalu mogą w związku z tym umieszczać anonimowe pliki cookies na Twoim urządzeniu w trakcie odwiedzin portali Agriaffaires i MachineryZone, aby zaproponować treści powiązane z Twoimi zainteresowaniami lub aby zasugerować oferty handlowe.

  Udostępnianie i ujawnianie informacji: Nie ujawniamy danych osobowych i prywatnych w innych okolicznościach aniżeli podane poniżej.

  Twoja zgoda: Ujawniamy i udostępniamy Twoje informacje zgodnie z Twoimi instrukcjami, na przykład wówczas, gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od stron trzecich lub partnerów.

  Usługodawcy: możemy zwracać się do usługodawców o dostarczenie usług i wykonanie niektórych funkcji. Udostępniamy Twoje dane osobowe i prywatne usługodawcom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z niniejszą deklaracją zachowania poufności i przy zastrzeżeniu, że takie strony trzecie korzystają z Twoich danych osobowych i prywatnych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

  Zmiana Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś zarejestrowany jako użytkownik naszych usług, możesz zmieniać swoje dane osobowe kontaktując się z naszym działem obsługi klienta korzystając z naszego formularza kontaktowego.

  Okres przechowywania plików cookies: Pliki cookies są przechowywane przez okres maksymalnie 13 miesięcy.

  Zmiana niniejszej Polityki: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili niniejszej Polityki plików cookies. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z Usług po wejściu w życie takich zmian, wyrażasz zgodę na warunki wskazane w nowej Polityce ochrony danych osobowych.


  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i ich użycia? Polecamy następujące strony internetowe: http://www.allaboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.com/pl/, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ , http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/