Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest własnością MB Diffusion ("MB Diffusion")
Usługi proponowane na tej stronie polegają zasadniczo na zamieszczaniu i przeglądaniu drobnych ogłoszeń oferujących sprzedaż różnych dóbr (materiałów, samochodów, ...).

Dostęp do strony, jej przeglądanie i użytkowanie wymagają pełnej akceptacji Ogólnych warunków użytkowania

Informacja o wydawcy:


Wydawcą niniejszej strony internetowej jest:
MB Diffusion SAS o kapitale zakładowym 87 000 Euro
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANCJA

Tel. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
Nr VAT wewnątrzunijny: FR 88432552966
Dyrektor ds. publikacji: Olivier Flavier pełniący funkcję Dyrektora Generalnego.

Informacje o dostawcy usług hostingowych:


Dostawcą usług hostingowych dla niniejszej strony jest:
ILIAD ENTREPRISES
Siedziba spółki: 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Ochrona danych osobowych:


Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 r., automatyczne przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych przez portal internetowy jest przedmiotem zgłoszenia do Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności (CNIL).

Klient niniejszego portalu internetowego został poinformowany, że dane, które podaje na formularzach znajdujących się na stronie internetowej, są niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i są przeznaczone dla firmy MB Diffusion, która jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie do celów zarządzania administracyjnego i handlowego, a także ewentualnie dla partnerów MB Diffusion do celów pozyskiwania nowych klientów.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 roku, masz prawo do uzyskania dostępu, sprostowania, zmiany, zgłoszenia sprzeciwu lub usunięcia swoich danych i możesz skorzystać z tego prawa przesyłając pismo na następujący adres: MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES -FRANCE

Poszanowanie życia prywatnego i danych osobowych:


Została wdrożona Polityka dotycząca plików cookies i ochrony danych osobowych. Można się z nią zapoznać tutaj