REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Kluczowe elementy zapewniające publikację ogłoszenia:

Ogólnie, zabrania się:

 • jednoczesnego umieszczania kilka razy tego samego ogłoszenia na portalu internetowym
 • wprowadź to samo ogłoszenie do kilku działów lub kategorii
 • zamieszczania w tytule i/lub opisie ogłoszenia linka odsyłającego do innej strony internetowej
 • umieszczania jakiegokolwiek ogłoszenia o charakterze reklamowym (dotyczy to wszystkich rodzajów działalności)
 • umieszczania jakiegokolwiek ogłoszenia o zawartości sprzecznej z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, niezgodnego z dobrymi obyczajami oraz zasadami publikacji; i/lub wzbudzającego negatywne/szokujące odczucia czytelników
 • umieszczania ogłoszenia w innym województwie aniżeli województwo sprzedawanego produktu
 • wykorzystywania zdjęć nie odzwierciedlających w sposób realny sprzedawanego produktu
 • wykorzystywania tego samego zdjęcia dla kilku ogłoszeń
 • opisywania ogłoszenia w inny sposób aniżeli nazwą danego produktu/przedmiotu

Każde ogłoszenie powinno proponować sprzedaż wyłącznie jednego produktu lub usługi.
W komentarzu można sprecyzować, że dostępnych jest kilka identycznych egzemplarzy, jeżeli są one tej samej marki, tego samego modelu i mają ten sam rok produkcji. Nie mogą one być jednak przedmiotem szczegółowego opisu w głównej części ogłoszenia.

Przykładowy komentarz: “Dostępne 2 egzemplarze”

W niektórych rubrykach dopuszczamy wyjątki :
Części zamienne dla jednej maszyny
Materiały do magazynowania : mogą obejmować jeden zespół, na przykład: 3 komory po 1000 kwintali itp.

Partie identycznych materiałów mogą być oferowane do sprzedaży, lecz wpisana cena powinna być ceną łączną (niedopuszczalne są ceny jednostkowe)

Ogłoszenia powinny być wpisane do rubryki odpowiadającej sprzedawanemu produktowi lub usłudze.
Źle wprowadzone ogłoszenie zostanie odrzucone lub ponownie sklasyfikowane, jeżeli niezbędne informacje wymagane w nowej rubryce znajdują się w ogłoszeniu.

Jeżeli Twój produkt lub usługa nie klasyfikują się w żadnej kategorii, wykorzystaj pole "Inne" występujące w każdej rubryce.

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką ”*” są polami obowiązkowymi, które należy wypełnić.

Jeżeli marki Twojej maszyny, rasy Twojego zwierzęcia, rozmiaru opon Twojego produktu nie ma na liście, w trakcie zamieszczania ogłoszenia możesz wysłać odpowiedni wniosek. W takim wypadku prosimy o wprowadzenie zdjęcia Twojego produktu lub usługi wraz z widoczną marką w celu ułatwienia zatwierdzania.

Jak najdokładniej wypełnij pola, również nieobowiązkowe, ponieważ szczegółowe ogłoszenie zainteresuje szerszą grupę odbiorców i Twoje kontakty będą bardziej profesjonalne.

Komentarze w ogłoszeniach powinny zawierać informacje uzupełniające na temat oferowanego w sprzedaży produktu lub usługi. W żadnym wypadku komentarze nie mogą zawierać:

 • adresów stron internetowych, forum, portali społecznościowych ...
 • numerów telefonów lub adresów e-mail
 • reklam wydarzeń (otwarte drzwi, promocje lub dni handlowe)
 • szczegółów dotyczących działalności sprzedawcy (Dystrybutor następujących marek .../)
 • inne ogłoszenia sprzedaży lub wyszukiwania: “również sprzedaje / poszukuje”
 • propozycji zamiany jednego produktu na inny
 • obraźliwych komentarzy wobec jakiegokolwiek sprzedawcy, marki lub innych uwag.

Główne zdjęcie w ogłoszeniu powinno odnosić się wyłącznie do maszyny opisanej w ogłoszeniu.
Można do niego dołączyć zdjęcia nieumowne lub schematy (rysunki, karty techniczne bądź specyfikacje), lecz wyłącznie w charakterze zdjęć drugorzędnych.
To samo zdjęcie nie może się w żadnym wypadku pojawić w kilku różnych ogłoszeniach.

Logo w rogu zdjęcia jest dopuszczalne, jeżeli nie zasłania sprzedawanego produktu lub usługi i jeżeli nie zajmuje zbyt dużo miejsca na zdjęciu.
Zabrania się umieszczania na zdjęciu reklam lub informacji o wydarzeniach.
Zabronione są również zrzuty ekranowe i komentarze.

Zdjęcia pobrane z internetu lub ze stron producentów objęte są ochroną prawną i powinny być używane za zgodą ich właściciela. Ogłoszeniodawca bierze odpowiedzialność za ich nieprawne wykorzystanie, które następnie może skutkować wszczęciem wobec niego dochodzenia sądowego.

Ogłoszenie ze zdjęciem jest pięciokrotnie częściej wyświetlane niż ogłoszenie bez zdjęcia, natomiast ogłoszenie z 10 zdjęciami jest piętnastokrotnie częściej wyświetlane niż ogłoszenie tylko z jednym zdjęciem. Na Agriaffaires i Machineryzone możesz umieścić bezpłatnie maksymalnie 10 zdjęć. W trakcie zamieszczania ogłoszenia możesz również dowolnie obracać i kadrować swoje zdjęcia.

Nasz portal internetowy proponuje również ogłoszenia nowych maszyn w odróżnieniu od maszyn używanych. Tylko firmy zajmujące się profesjonalnie sprzedażą mogą zamieszczać ten typ ogłoszeń.

W przypadku Francji, Włoch, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii, krajowi dystrybutorzy i producenci maszyn nie są uprawnieni do zamieszczania ogłoszeń nowych maszyn pod ich własną firmą lub pod jakąkolwiek inną firmą, jeżeli firmy te posiadają wspólne kierownictwo lub kapitał większościowy.

Za nowe uważa się wszelkie maszyny, których liczba roboczogodzin wynosi mniej niż 20 lub których przebieg jest niższy od 50 km (maszyny z ekspozycji, pokazowe).
Maszyny odnowione można uważać za maszyny używane, jeżeli na zdjęciach występują ślady/oznaki zużycia.

Dla każdego ogłoszenia dotyczącego nowej maszyny: zdjęcie maszyny jest obowiązkowe i powinno odpowiadać zdjęciu maszyny wchodzącej w skład parku maszynowego sprzedawcy.
Do ogłoszenia można dołączyć zdjęcia nieumowne lub schematy (rysunki, karty techniczne bądź specyfikacje), lecz wyłącznie w charakterze zdjęć drugorzędnych.
Maszyny powinny być dostępne od ręki.
W przypadku części zamiennych dopuszcza się zamieszczenie zdjęcia katalogowego.

Tylko firmy zajmujące się profesjonalnie wynajmem mogą zamieszczać ten typ ogłoszeń.
W jednym ogłoszeniu można zaproponować tylko jedną maszynę.
Pole "Typ wynajmu" jest obowiązkowe i powinno być wypełnione (z kierowcą lub bez kierowcy)
Obowiązkowe są również pola "Cena za jeden dzień" i "Kwota kaucji".
Wyłącznie przedmioty materialne mogą być oferowane na wynajem.

Jeżeli ogłoszenie nie jest związane z konkretnymi branżami na naszych portalach (sektor rolniczy i budowlany), ogłoszenie nie będzie mogło być opublikowane.
Akceptujemy wyłącznie ogłoszenia, które dotyczą elementów przeznaczonych do użytku profesjonalnego, a nie prywatnego lub domowego (naczynia stołowe, meble ....)
Jeżeli ogłoszenia nie można umieścić w rubryce "Inne", powinno być sklasyfikowane w rubryce “Maszyny różne > inne maszyny” , jeżeli dotyczy maszyny mechanicznej, z napędem, bądź też w rubryce "Różne", jeżeli dotyczy produktów (nie objętych przepisami ustawowymi) lub materii nieożywionej.

Jak prawidłowo zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu?

 • Wybierz rubrykę, która odpowiada poszukiwanemu sprzętowi.
 • Tytuł ogłoszenia powinien być jasny, precyzyjny i nie powinien zawierać nazwy firmy.
 • Ogłoszenie nie może w żadnym wypadku zawierać propozycji sprzedaży czy świadczenia usług.
 • Reklama produktu, firmy lub usługi jest zabroniona.
 • Jakakolwiek informacja o numerze telefonu, adresie e-mail, adresie komunikatora internetowego lub adresie www jest niedopuszczalna.
 • Ogłoszenie powinno dotyczyć tylko jednego sprzętu lub typu sprzętu.

Porada: Podaj możliwie jak najbardziej precyzyjnie kryteria wyszukiwania, aby zwiększyć swoje szanse znalezienia sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na temat następujących rubryk:

a) Koty/psy

W przypadku ogłoszeń "Psy i koty", zgodnie z Kodeksem rolnym Artykuł 276-5 z 6 stycznia 1999 roku, w ogłoszeniu należy podać obowiązkowo następujące informacje:

 • Twój numer identyfikacyjny NIP lub REGON dla podmiotów gospodarczych
 • Numer identyfikacyjny każdego szczeniaka lub w razie jego braku numer identyfikacyjny matki szczeniąt oraz liczba szczeniąt w miocie oferowanym w sprzedaży.
 • Wiek zwierzęcia lub jego data urodzin
 • Wpis do krajowej Księgi Rodowodowej lub brak takiego wpisu

Każde zwierzę przekazane bezpłatnie lub odpłatnie powinno być oznaczone numerem identyfikacyjnym i zaszczepione: wymagana informacja "posiada numer identyfikacyjny i komplet szczepień".

ZABRANIA SIĘ nabywania, bezpłatnego lub odpłatnego przekazywania psów obronnych z pierwszej grupy, to znaczy psów nie wpisanych do księgi rodowodowej uznanej przez Ministerstwo Rolnictwa i zbliżonych swoimi cechami morfologicznymi do psów rasowych:

 • Staffordshire terrier i American Staffordshire terrier (te dwa typy psów są powszechnie zwane pitbullami)
 • Mastif, powszechnie zwane boerboel
 • Tosa.

b) Zwierzęta gospodarskie

Każde ogłoszenie powinno odnosić się wyłącznie do jednego zwierzęcia, za wyjątkiem przypadku sprzedaży stada zwierząt tego samego gatunku. Nie można zamieszczać żadnych ogłoszeń dotyczących drzwi otwartych lub wydarzeń.

Należy podać klasę energetyczną nieruchomości mieszkalnej (diagnostyka wydajności energetycznej i diagnostyka wydajności gazowej), ponieważ wymagają tego przepisy prawne od 1 stycznia 2011 roku. W przeciwnym wypadku ogłoszeniodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Usługi rolników: akceptowane są wyłącznie ogłoszenia rolników i osób prywatnych.
Usługi przedsiębiorców: akceptowane są wyłącznie ogłoszenia ETA (zakładów pracy chronionej) oraz zarejestrowanych firm.

Uwaga Konsorcja rolnicze GAEC nie mogą w żadnym wypadku zamieszczać ogłoszeń usługowych, ponieważ zgodnie z okólnikiem Ministra Rolnictwa DGPAAT/SDEA/C2011-3032 z 27.04.2011 roku, “GAEC nie mogą w ramach prowadzonej działalności świadczyć usług.”

Usługi transportowe maszyn nie są akceptowane w tej rubryce. Istnieje rejestr przewoźników, ponieważ transport wymaga udzielania zezwoleń.

Akceptujemy wyłącznie jeden typ sprzedawanej Słomy i paszy w jednym ogłoszeniu.
Zachęcamy do zamieszczenia jednego ogłoszenia dla każdego typu słomy / paszy lub sprecyzowanie czy chodzi o mieszankę.
Przypominamy również, że informacje dotyczące procentowej zawartości suchej masy nie są akceptowane.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem nr 81-605 z 18 maja 1981 roku, sprzedaż nasion z własnego zbioru jest zakazana. W przypadku sprzedaży nasion certyfikowanych, prosimy podać tę informację w swoim ogłoszeniu.

Dystrybucja produktów fitosanitarnych podlega reglamentacji i wszelkie ogłoszenia dotyczących tych produktów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku nieprzestrzegania takich przepisów ogłoszeniodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Od momentu udzielenia zezwolenia przez organy administracji : Pozwolenie dla przedsiębiorstwa jest wywieszane w obiektach publicznych, przy wejściu do nich lub w dziale produktów fitofarmaceutycznych. Przedsiębiorstwo jest dokładnie identyfikowalne w swoich nośnikach komunikacyjnych oraz dokumentach handlowych i technicznych. Na swoim pozwoleniu podaje dokładnie działalność, dla której zostało wydane pozwolenie w momencie przywołania produktów fitofarmaceutycznych.