Ogólne warunki sprzedaży

1.DEFINICJE


Każde z określeń podanych poniżej będzie mieć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Usług MB (zwanych dalej „OWS”) następujące znaczenie:

Ogłoszenie”: oznacza całość elementów lub danych (wizualnych, tekstowych, dźwiękowych, fotograficznych, rysunkowych) złożonych przez Klienta lub Partnera na wyłączną własną odpowiedzialność wydawniczą w celu zakupu, wynajmu, sprzedaży lub poszukiwania mienia i rozpowszechnianą na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacjach iOS i Android.

Ogłoszenie LBC”: oznacza wszelkie elementy lub dane (wizualne, tekstowe, dźwiękowe, fotograficzne, rysunkowe) umieszczone na stronie internetowej Leboncoin przez Ogłoszeniodawcę LBC i/lub profesjonalnego Ogłoszeniodawcę subskrybującego ofertę Multicast Leboncoin, na jego wyłączną odpowiedzialność redakcyjną, w celu zakupu, wynajmu, sprzedaży lub poszukiwania dóbr rozpowszechnianych na stronie internetowej Leboncoin, na mobilnej stronie internetowej oraz w aplikacjach Leboncoin na IOS i Android.

Ogłoszeniodawca”: oznacza każdego ogłoszeniodawcę prywatnego i/lub biznesowego posiadającego Konto. Konto jest uznawane za „Biznesowe” lub „nie Biznesowe” w zależności od sposobu korzystania z usług świadczonych przez MB przez Ogłoszeniodawcę posiadającego konto biznesowe lub nie biznesowe, a także od numeru SIRET podanego lub nie przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia konta.

 • Ogłoszeniodawca Biznesowy”: oznacza każdego użytkownika biznesowego, specjalizującego się w szczególności w sprzedaży i/lub wynajmie mienia, posiadacza Konta w ramach swojej działalności zawodowej (np. dealer, pośrednik, przewoźnik, wynajmujący, producent).
 • Ogłoszeniodawca nie-Biznesowy”: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą Konto, której działalnością podstawową nie jest sprzedaż lub wynajem mienia (np. rolnik, gospodarstwo rolne, spółdzielnia, osoba fizyczna).

Ogłoszeniodawca LBC”: odnosi się do każdego ogłoszeniodawcy posiadającego profesjonalne konto na stronie internetowej Leboncoin i dysponującego Profesjonalną podstroną z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin.

Aplikacje”: oznacza aplikację dla systemu Android, którą można pobrać bezpłatnie na telefon z systemem Android ze sklepu Google Play Store oraz aplikację zoptymalizowaną dla iPhone'a i iPada, którą można pobrać bezpłatnie z App Store Apple na iPhone'a lub iPada z zainstalowanym systemem w wersji co najmniej iOS 7 dla iPhone'a lub iOS 8 dla iPada. Aplikacja ta umożliwia Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom dostęp do części usług świadczonych przez MB.

Profesjonalna podstrona z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin”: oznacza wyłączną ofertę handlową firmy MB Diffusion pozwalającą Ogłoszeniodawcy LBC połączyć subskrypcję Profesjonalnej podstrony z subskrypcją na odnawialne Kredyty Leboncoin, przy czym dla tej oferty dostępne są różne ilości odnawialnych Kredytów Leboncoin. Oferta jest zarezerwowana wyłącznie dla Ogłoszeniodawców LBC zamieszczających na stronie Leboncoin ogłoszenia w kategoriach „Maszyny rolnicze”, „Transport-Przeładunek”, „Prace konstrukcyjne i budowlane” oraz „Narzędzia i materiały wykończeniowe”. Profesjonalna podstrona oznacza przeznaczoną dla Ogłoszeniodawcy stronę internetową Leboncoin oferującą mu możliwość zaprezentowania swojej działalności, komunikowania danych adresowych i godzin otwarcia jego fizycznego sklepu a także wbudowania hiperłącza przekierowującego użytkowników na jego własną stronę internetową. Ponadto wszystkie Ogłoszenia LBC Ogłoszeniodawcy LBC publikowane na stronie Leboncoin są zebrane na Profesjonalnej podstronie. Tylko profesjonalne Ogłoszenia LBC zamieszczane na stronie Leboncoin i związane z działalnością zawodową są powiązane z Profesjonalną podstroną i Odnawialnymi Kredytami Leboncoin.

Zamówienie”: oznacza każdą subskrypcję ogłoszeniodawcy na usługi świadczone przez MB.

Konto”: oznacza indywidualną strefę utworzoną przez Ogłoszeniodawcę na stronach internetowych w celu korzystania z Usług MB, z której Ogłoszeniodawca rozpowszechnia swoje Ogłoszenia, wizualizuje swoje Ogłoszenia w trakcie rozpowszechniania oraz składa zamówienia na Stronie Internetowej w sposób opisany w artykule 4. OWS. Konto należy osobiście do Ogłoszeniodawcy i nie może zostać przekazane ani scedowane stronie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony MB.

Kredyt”: oznacza wirtualną walutę nabywaną za pośrednictwem Konta Ogłoszeniodawcy Profesjonalnego umożliwiającą zakup subskrypcji na jedną lub więcej opcji publikacji opisanych w artykule 5.1 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Kredyty są nabywane na Konto, za pośrednictwem którego zostały zakupione i nie mogą być przekazywane na inne Konto. MB zastrzega sobie możliwość zastosowania automatycznych zasad wykorzystywania Kredytów, które mogą zostać w dowolnym momencie zmienione przez Ogłoszeniodawcę. Okres ważności Kredytów wynosi dwanaście miesięcy.MB zastrzega sobie odmowę przedłużenia ważności Kredytów.Usunięcie Konta Biznesowego łączy się z usunięciem Kredytów przypisanych do usuniętego konta

Kredyty odnawialne Leboncoin”: oznaczają wirtualną walutę powiązaną z Profesjonalną podstroną z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin. Odnawialne Kredyty Leboncoin wchodzące w skład Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin można wykorzystywać wyłącznie w witrynie Leboncoin i nie będą one dostępne na Koncie Ogłoszeniodawcy na stronach Internetowych. Usunięcie konta biznesowego Leboncoin oznacza usunięcie odnawialnych Kredytów Leboncoin powiązanych z tym kontem.

Dane identyfikacyjne logowania”: oznaczają adres e-mail oraz hasło wybrane przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia Konta i umożliwiające identyfikację Ogłoszeniodawcy.

LBC France”: spółka SAS prawa francuskiego z kapitałem w wysokości 3 252 490 euro, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 512 724 336, mająca siedzibę pod adresem 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paryż, która jest wydawcą i administratorem „Strony Leboncoin”.

MB”: spółka, która wydaje i użytkuje Strony Internetowe Agriaffaires i MachineryZone, Strony Mobilne i Aplikacje iOS oraz Android. W zależności od położenia geograficznego jednostki użytkownika zamówienie zostanie złożone w firmie:

 • MB Diffusion, SAS z kapitałem 87 000 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Evry pod numerem 432552966, z siedzibą pod adresem 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES Francja
 • lub MB Advertising, spółce prawa irlandzkiego z kapitałem 20 000 euro, z siedzibą pod adresem Rsm Ireland, Trinity House, Charleston Road, Ranelagh Dublin 6 .

Poszerzone Rozpowszechnianie Ogłoszeń”: oznacza Usługę umożliwiającą Klientowi rozpowszechnianie Ogłoszenia opublikowanego na Stronach Internetowych MB na innych stronach internetowych z ogłoszeniami online użytkowanymi przez Partnerów MB, wybranych samodzielnie przez Klienta, jednorazowo lub powtarzalnie, we Francji i za granicą.

Pakiety”: oznaczają oferty na Usługi sprzedawane przez MB opisane w artykule 5 „Opis Pakietów i Usług MB” niniejszych OWS.

Usługi MB”: oznaczają Usługi Agriaffaires i/lub MachineryZone użytkowane oraz sprzedawane przez MB i regulowane przez niniejsze OWS.

Oferta Partnera”: oznacza ofertę na usługi proponowane i świadczone przez Partnera MB, promowaną na Stronach Internetowych. MB jest stroną trzecią relacji handlowych, które mogą istnieć pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Partnerem MB. Z tego powodu MB nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje wynikające z relacji handlowych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Partnerem MB.

Partner”: oznacza spółkę należącą do Grupy Schibsted i/lub zewnętrzną wobec MB, korzystającą ze współpracy partnerskiej z MB w celu promowania swoich usług i/lub produktów na Stronach Internetowych za pośrednictwem Ofert Partnerów.

„Nieuczciwe przenoszenie ogłoszeń na początek listy”: oznacza przeniesienie przez Ogłoszeniodawcę ogłoszeń na początek listy w sposób nieuczciwy, bez wykupienia opcji „Przeniesienia na początek listy”. W takim przypadku firma MB zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Ogłoszeniodawcy zgodnie z art. 8.1 i 9.4 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Dział Handlowy MB”: oznacza dział handlowy MB dostępny dla Użytkowników i Ogłoszeniodawców ze Stron Internetowych i Aplikacji oraz telefonicznie pod numerem +33 (0)1.60.87.11.60 w celu złożenia Zamówienia i/lub sporządzenia kosztorysu w zależności od Usług żądanych przez Ogłoszeniodawcę i/lub Użytkownika.

Dział Obsługi Klienta MB”: oznacza dział obsługi klienta Stron Internetowych, od którego Ogłoszeniodawca może uzyskać wszelkie dodatkowe informacje. Z działem tym można się skontaktować, klikając link „kontakt” na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej lub w Aplikacjach iOS i Android, a także telefonicznie pod numerem +33 (0)1.60.87.11.60.

Strony Internetowe”: oznaczają strony internetowe użytkowane przez MB dostępne głównie pod następującymi adresami URL MachineryZone i Agriaffaires oraz ich rozszerzenia umożliwiające Ogłoszeniodawcy dostęp do Usług MB za pośrednictwem Internetu, tworzenie Konta i dostęp do niego oraz na których są dostępne i publikowane Ogłoszenia.

Strona Leboncoin”: oznacza stronę internetową obsługiwaną przez spółkę LBC France, dostępną pod adresem Leboncoin.fr jak również na stronie mobilnej i w aplikacji Leboncoin, umożliwiającą przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz tworzenie ich kopii zapasowych.

Użytkownik”: oznacza każdą osobę odwiedzającą mającą dostęp do usług świadczonych przez MB za pośrednictwem Stron Internetowych, Stron Mobilnych i/lub Aplikacji oraz sprawdzającą Usługi dostępne z różnych nośników.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


OWS określają wyłączne warunki umowne obowiązujące pomiędzy MB a Ogłoszeniodawcą w ramach subskrypcji na Usługi świadczone przez MB, a w szczególności na rozpowszechnianie na Stronach Internetowych i w Aplikacjach.

3.AKCEPTACJA


Każde Zamówienie składane przez Ogłoszeniodawcę wymaga zaakceptowania OWS, które są priorytetowe względem własnych ogólnych warunków zakupu.
Wszelkie warunki niezgodne w całości lub częściowo z OWS, w razie braku wyraźnej akceptacji, nie mogą być wymagane od MB niezależnie od momentu, w którym nastąpi o nich powiadomienie.
Fakt braku powołania się przez MB w którymkolwiek momencie na dowolny zapis OWS nie może być interpretowany jako rezygnacja z powołania się na którykolwiek z tych warunków w przyszłości.
Aby jakikolwiek dodatek, wykreślenie, modyfikacja lub usunięcie dokonane w niniejszym dokumencie mogły być wymagane od MB, muszą zostać kontrasygnowane przez MB.

4.ZAMÓWIENIE


4.1 Zasady ogólne

Korzyści związane z każdym Zamówieniem (dotyczącym w szczególności publikacji ogłoszeń, opcji publikacji, subskrypcji na usługi) dotyczą osobiście składającego je Ogłoszeniodawcy i nie wolno ich cedować ani przekazywać bez zgody ze strony MB.
Pakiety Ogłoszeń mogą być zamawiane wyłącznie przez Ogłoszeniodawców Biznesowych.
Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę w MB żaden zwrot kosztów nie jest możliwy.

4.2 Strefa Zamówień

Ogłoszeniodawca może złożyć i potwierdzić Zamówienie za pośrednictwem:

 • swojego Konta na Stronach Internetowych,
 • Działu Handlowego MB pod numerem telefonu +33 (0)1.60.87.11.60.
Aktualnie Ogłoszeniodawcy nie mogą składać zamówień za pośrednictwem Stron Mobilnych oraz Aplikacji iOS i Android.

5.OPIS PAKIETÓW I USŁUG MB


5.1 Pakiety MB

MB proponuje Ogłoszeniodawcom Biznesowym dwa rodzaje Pakietów:

 • „Pakiet Pro”: czyli „Pakiet Pro Standard” lub „Pakiet Pro Widoczność”,
 • „Pakiet Expert ” : czyli „Pakiet Expert Standard” lub „Pakiet Expert Widoczność”.

W zależności od wybranego Pakietu Ogłoszeniodawca będzie mógł korzystać z wszystkich Usług MB lub ich części, w sposób określony w artykule 5.2 poniżej.

Ceny za Pakiety zmieniają się w zależności od objętości Ogłoszeń i kraju.

Cenniki są dostępne w Dziale Handlowym MB.

5.2 Usługi MB

Publikowanie ogłoszeń

Dwie kategorie ofert są dostępne w celu rozpowszechniania Ogłoszeń (ogłoszeń o sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży na licytacji, ogłoszeń o wynajmie i ogłoszeń o poszukiwaniu):
 • rozpowszechnianie Pojedynczych Ogłoszeń,
 • Pakiet Ogłoszeń dostępny wyłącznie dla Ogłoszeniodawców Biznesowych.

Cenniki dotyczące Pakietów Ogłoszeń są dostępne w dziale handlowym.

Cenniki dotyczące publikacji Pojedynczych Ogłoszeń są dostępne na Stronach Internetowych w momencie wprowadzania ogłoszeń.

W każdym przypadku dla Pakietów i Pojedynczych Ogłoszeń obowiązują cenniki z dnia złożenia Zamówienia.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w maksymalnym terminie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego złożenia lub po otrzymaniu płatności w przypadku Zamówień online.
Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że jego Ogłoszenie może zostać usunięte lub ustawione jako oczekujące przez MB bez możliwości żądania jakiegokolwiek odszkodowania finansowego.

Czas trwania i sposób publikacji „Ogłoszeń o sprzedaży” zmieniają się w zależności od rodzaju Ogłoszeniodawcy:

 • Ogłoszeniodawcy nie-Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy z ograniczeniem do jednego (1) roku lub do 2, 6 albo 12 miesięcy dla kategorii „Słoma i siano”, „Pasza”, „Zwierzęta (bydło rogate)” i „Zwierzęta — pasza, inne” lub z ograniczeniem do 2 albo 6 miesięcy dla kategorii „Usługi profesjonalne dla firm” i „Usługi jednorazowe dla rolników”.
 • Ogłoszeniodawcy Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy bez ograniczeń w czasie. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia o dwa (2) miesiące jest płatne dla Ogłoszeniodawców Biznesowych nieposiadających Pakietu.

W przypadku braku potwierdzenia i/lub braku odnowienia Ogłoszenia po upływie 2-miesięcznego terminu Ogłoszenie zostanie usunięte ze Stron Internetowych Agriaffaires i MachineryZone, ze Stron Mobilnych oraz z Aplikacji iOS i Android.

W przypadku sprzedaży proponowanego mienia w okresie publikacji Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia Ogłoszenia.

Opcje publikacji

Opcje publikacji Ogłoszeń dostępnych na Stronach Internetowych są następujące:
 • Wyróżnianie”, która umożliwia wyróżnienie Ogłoszenia poprzez kolorową ramkę w celu zwiększenia jego atrakcyjności.
 • Początek listy”, która umożliwia umieszczenie Ogłoszenia na początku listy powyżej wszystkich pozostałych ogłoszeń w celu zwiększenia jego widoczności.
 • Szybka wyprzedaż”, która umożliwia zastosowanie obniżki ceny sprzedawanego mienia przez ograniczony czas w celu przyspieszenia sprzedaży proponowanego mienia.
 • Dostępność do wynajmu”, która umożliwia dodanie do Ogłoszenia sprzedaży adnotacji „dostępne do wynajmu”.

Dwie dodatkowe opcje publikacji są dostępne wyłącznie dla Ogłoszeniodawców nie-Biznesowych:

 • Maskowanie danych adresowych”, która umożliwia ukrywanie niektórych danych adresowych w publikowanych ogłoszeniach: nazwiska, adresu i/lub numeru telefonu.
 • Pakiet szybki”, która umożliwia połączenie początku listy codziennej z wyróżnianiem.

Ogłoszeniodawca może wybrać okres czasowy trwania i częstotliwości opcji publikacji zgodnie z cennikiem podczas składania Ogłoszenia i/lub w trakcie jego publikowania.

Ogłoszeniodawcy Biznesowi mogą wykupować opcje publikacji wyłącznie za pomocą kredytów.

Tworzenie Katalogu PDF

MB proponuje utworzenie Katalogu do druku w formacie PDF, aby umożliwić Ogłoszeniodawcy personalizację i waloryzację zapasu posiadanych dóbr, dla których Ogłoszenia zostały rozpowszechnione na Stronach Internetowych, a także wykorzystanie tego Katalogu jako materiałów informacyjnych profesjonalnej jakości.
Usługa ta, zawarta w każdym Pakiecie, jest zarezerwowana dla Ogłoszeniodawców Biznesowych.

Tworzenie i udostępnianie witryny „Pod klucz”

Firma MB oferuje tworzenie i udostępnianie witryny „Pod klucz”. Usługa ta zawiera się w każdym pakiecie.
W zależności od Pakietu wybranego przez Profesjonalnego Ogłoszeniodawcę, liczba utworzonych stron będzie ograniczona dla pakietu Pro i nieograniczona dla Pakietu Expert.

Profesjonalny Ogłoszeniodawca przyznaje firmie MB, na cały okres obowiązywania zamówienia, prawo użytkowania i reprodukcji jego marki, jej wyróżniających znaków oraz nazwy subdomeny witryny „Pod klucz” w ramach świadczenia przez firmę MB tej usługi.

Profesjonalny Ogłoszeniodawca zapewnia firmę MB, że nie będą wobec niej podejmowane żadne kroki prawne i/lub działania wynikające z ewentualnych roszczeń osób trzecich do znaków towarowych, znaków wyróżniających i/lub nazwy subdomeny witryny „Pod klucz” oraz z jej użytkowania przez firmę MB.

Poszerzone rozpowszechnianie Ogłoszeń

Profesjonalna podstrona z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin

Profesjonalną podstronę z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin może subskrybować w firmie MB każdy Ogłoszeniodawca LBC zamieszczający na stronie Leboncoin ogłoszenia w kategoriach „Maszyny rolnicze”, „Transport-przeładunek”, „Prace konstrukcyjne i budowlane” oraz „Narzędzia i materiały wykończeniowe”, przy czym nie jest konieczne, aby Ogłoszeniodawca LBC posiadał konto w Internecie. Ponadto subskrypcję na Profesjonalną podstronę z Twoimi maszynami rolniczymi można łączyć z dowolną usługą oferowaną przez firmę MB. W ramach subskrypcji na Profesjonalną podstronę z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin Ogłoszeniodawcy LBC zobowiązują się do przestrzegania ogólnych warunków użytkowania i zasad rozpowszechniania obowiązujących na stronie Leboncoin. W przeciwnym razie spółka LBC France, wydawca strony Leboncoin, zastrzega sobie prawo do odmowy lub usunięcia wszelkiej Profesjonalnej podstrony i/lub Ogłoszenia LBC niezgodnego z jej ogólnymi warunkami użytkowania lub z zasadami rozpowszechniania. W razie pytań dotyczących Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin, odnawialnych Kredytów Leboncoin, publikacji ogłoszenia LBC, treści ogłoszenia LBC, fakturowania i/lub usług udostępnianych na stronie internetowej Leboncoin Ogłoszeniodawca LBC proszony jest o kontakt bezpośrednio z firmą MB.

6.CENA


6.1 Stosowane są cenniki obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia przez Ogłoszeniodawcę. MB zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie.

6.2 W przypadku zmiany cen Ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony przez e-mail. Będzie on mógł w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty pierwszej faktury uwzględniającej zmienione ceny wypowiedzieć swoje Zamówienie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku wypowiedzenia uznaje się, że Ogłoszeniodawca zaakceptował nowe cenniki.

6.3 Ewentualne ceny promocyjne mają zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej subskrypcji, o ile nie określono inaczej w formularzu Zamówienia online. Jeżeli Ogłoszeniodawca korzysta ze szczególnych warunków, nie mogą się one łączyć z innymi szczególnymi warunkami oferowanymi na Stronie Internetowej lub na Stronie Internetowej Partnera.

7.PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE


7.1 Usługi

7.1.1 Płatność jest wymagana w momencie wykupienia subskrypcji na każdą Usługę i/lub zakupu Kredytów. Płatności można dokonywać:

 • kartą bankową za pośrednictwem Strony Internetowej,
 • przelewem bankowym — od wszystkich Ogłoszeniodawców, którzy nie wykupili Pakietu Ogłoszeń za każde Zamówienie złożone online pobierane są koszty opłaty manipulacyjnej w kwocie 2 euro netto,
 • poprzez polecenie pobrania SEPA — ten sposób płatności nie jest dostępny w przypadku zamówień online.

Sposoby płatności i koszty przetwarzania mogą być różne w poszczególnych krajach. Stosowane są koszty przetwarzania obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

W ramach subskrypcji Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin, Profesjonalna podstrona z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin zostanie udostępniona online na stronie Leboncoin pierwszego dnia miesiąca następującego po subskrypcji oferty, a opłaty za nią będą naliczane pierwszego dnia każdego kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego.

7.1.2 Zgodnie z artykułem L.441-6 kodeksu handlowego każde opóźnienie płatności spowoduje pełnoprawne zawieszenie Zamówienia i/lub Pakietu Ogłoszeniodawcy oraz zafakturowanie kar za opóźnienie w kwocie równej oprocentowaniu zastosowanemu przez B.C.E. w ostatniej operacji refinansowania zwiększonemu o 3 (trzy) punkty procentowe, do której to kwoty, zgodnie z artykułem D441-5 kodeksu handlowego zostanie doliczone ryczałtowe odszkodowanie za koszty ściągania należności w kwocie 40 (czterdziestu) euro. Kary za opóźnienia są wymagalne bez konieczności przypomnienia przez wierzyciela i są naliczane od dnia wymagalności kwoty podstawowej do dnia rzeczywistej zapłaty kwoty całkowitej.

7.1.3 Klient ma obowiązek zapłaty wszelkich podatków i opłat wynikających z korzystania ze Strony Internetowej. MB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podatki wymagane od transakcji przeprowadzonych na Stronie Internetowej.

7.1.4 Każde Zamówienie płatne w ramach Usług spowoduje wysłanie faktury na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia Konta. Faktury będą się również dostępne na Koncie Ogłoszeniodawcy. W zakładce „Moje faktury” Ogłoszeniodawca może pobrać faktury związane z subskrypcją na Usługi w formacie PDF.

7.2 Zmiana Pakietu, Zwrot kosztów i Rezygnacja

Zmiana Pakietu Abonamentowego

Ogłoszeniodawca ma możliwość zmiany swojego Pakietu ogłoszeń w każdej chwili z zachowaniem poniżej wymienionych warunków.

W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca chce zmienić Pakiet Abonamentowy inicjalnie podpisany na Pakiet Abonamentowy z większą ilością Ogłoszeń i/ lub Usług, zmiana Pakietu Abonamentowego będzie aktywna w momencie zatwierdzenia nowego zamówienia MB.

W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca chce zmienić Pakiet Abonamentowy inicjalnie podpisany na Pakiet Abonamentowy z mniejszą ilością Ogłoszeń i/ lub Usług, będzie musiał zgłosić ten wniosek do MB listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzeniowego, precyzujemy, że zwrot kosztów nie zostanie zrealizowany.

Zwrot kosztów

Po potwierdzeniu przez MB Zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę żaden zwrot kosztów nie jest możliwy. Kredyty i Opcje publikacji nie podlegają zwrotowi.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości fakt, że MB może usunąć każde Ogłoszenie, które nie jest zgodne z Ogólnymi Warunkami Użytkowania, z Regulaminem Zamieszczania Ogłoszeń MB i/lub obowiązującymi przepisami. Usunięcie takie nie daje w żadnym wypadku prawa do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony MB.

W przypadku usunięcia Konta Usunięcie Konta powoduje usunięcie wszystkich wykupionych Ogłoszeń, a w związku z tym usunięcie wszystkich opcji publikacji wykupionych dla tych Ogłoszeń i nie daje prawa do żadnego zwrotu kosztów ani odszkodowania, co Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Usunięcie Konta Ogłoszeniodawcy Biznesowego powoduje usunięcie powiązanych z nim Kredytów i nie daje prawa do żadnego zwrotu kosztów, co Ogłoszeniodawca Biznesowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Wycofanie

Potwierdzając Zamówienie, Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MB rozpoczyna wykonywanie Usług i wyraźnie rezygnuje ze swojego prawa do wycofania.

8.ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJA OGŁOSZENIODAWCY


8.1 Ogłoszeniodawca potwierdza, że Ogłoszenie, niezależnie od sposobu jego rozpowszechniania i / lub treści na Gotowej stronie internetowej (poniżej zwanej " Treść Gotowej strony internetowej") jest zgodne ze wszystkim obowiązującymi przepisami (dotyczącymi w szczególności reklamy, konkurencji, sprzedaży promocyjnej, wykorzystywania danych osobowych), spełnia wymagania niniejszych OWS oraz zasady rozpowszechniania Usług MB i nie narusza praw stron trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej, praw osobistych itp.).

Ogłoszeniodawca gwarantuje, że treść jego Ogłoszeń i / lub treść jego Gotowej strony internetowej jest ściśle zgodna z wymaganiami prawnymi dotyczącymi jego działalności.

Ogłoszeniodawca gwarantuje MB, że jest jedynym i wyłącznym autorem tekstu, rysunków, zdjęć itp. tworzących Ogłoszenie i / lub treści Gotowej strony internetowej. Jeżeli tak nie jest, oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zezwolenia konieczne do rozpowszechniania Ogłoszenia i / lub Gotowej strony internetowej

W związku z tym każde Ogłoszenie i / lub treść Gotowej strony internetowej złożone i rozpowszechniane w ramach Usług MB jest publikowane na wyłączną odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zwalnia MB, jej podwykonawców i dostawców z wszelkiej odpowiedzialności oraz gwarantuje przyjęcie na siebie wszelkich kar, kosztów prawnych i pozaprawnych wynikających z wszelkich roszczeń związanych z Ogłoszeniem i / lub treści Gotowej strony internetowej oraz dokonanie zadośćuczynienia za wszelkie szkody wynikające z naruszenia niniejszego zapisu.

Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MB ma prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, odszkodowania ani prawa do zwrotu kosztów, wszelkich Ogłoszeń aktualnie rozpowszechnianych, i / lub wstrzymania publikacji Gotowych stron internetowych które nie są zgodne z zasadami rozpowszechniania w ramach Usługi i/lub które mogłyby naruszać prawa strony trzeciej albo zawierają treści niezgodne z prawem.

Dodatkowo ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MB ma prawo do zawieszenia jego konta w wypadku nieuczciwego przenoszenia ogłoszeń na początek listy.

8.2 Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do proponowania w Ogłoszeniach wyłącznie mienia, którym dysponuje i które posiada, lub które zostało mu powierzone do sprzedaży. W przypadku niedostępności mienia Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do wycofania Ogłoszenia ze Stron Internetowych w jak najkrótszym terminie.

8.3 Z tego powodu Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że z przyczyn technicznych opublikowanie Ogłoszenia na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacji nie odbędzie się natychmiast po jego zatwierdzeniu. Równocześnie precyzuje się, że Ogłoszenia na Stronach Mobilnych i w Aplikacji mogą składać jedynie Ogłoszeniodawcy Biznesowi, którzy wykupili subskrypcję na Pakiet.

8.4 Ogłoszeniodawca oświadcza, że zna zakres rozpowszechniania Stron Internetowych i / lub Gotowych stron internetowych, oraz że zastosował wszelkie środki ostrożności w celu przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach odbioru i zwalnia MB z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

8.5 Ogłoszeniodawca akceptuje fakt, że dane zbierane lub przyjmowane na Stronach Internetowych i / lub Gotowych stron internetowych są przechowywane przez dostawców dostępu i są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu odpowiedzi na określone pytania lub wnioski pochodzące od władz publicznych.

8.6 Aby przyjęcie reklamacji było możliwe, każda reklamacja musi precyzyjnie określać wady przypisywane Ogłoszeniu i zostać przekazana do MB na piśmie w terminie ośmiu (8) dni roboczych od daty złożenia.

8.7 Ogłoszeniodawca oświadcza, że został poinformowany, że w celu dostępu do Usług MB musi posiadać dostęp do Internetu wykupiony u wybranego przez siebie dostawcy i że będzie ponosił koszty tego dostępu. Ponadto Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest świadomy, że:
 • niezawodność transmisji danych jest przypadkowa z powodu m.in. niejednorodności infrastruktury i sieci przesyłania danych oraz awarii i przeciążeń, które mogą w nich występować,
 • do Ogłoszeniodawcy należy zastosowanie wszelkich środków, które uzna za stosowne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego sprzętu, własnych danych, programów itp., w szczególności przed zakażeniem wszelkimi wirusami i/lub próbami włamania, których mógłby być ofiarą,
 • za cały sprzęt podłączony do Stron Internetowych całą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca, a MB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogłyby powstać w wyniku połączenia ze Stronami Internetowymi.

Ponadto Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania poufności danych identyfikacyjnych logowania do swojego Konta i wyraźnie uznaje, że każde logowanie do Konta oraz wszelkie przesyłanie danych na Konto lub z Konta zostanie uznane za wykonane przez Ogłoszeniodawcę.

Za utratę, przywłaszczenie lub użycie danych logowania oraz ich ewentualne skutki wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca.

9.OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE


9.1 OWS wchodzą w życie w momencie przyjęcia Zamówienia Ogłoszeniodawcy przez MB i obowiązują przez cały czas trwania subskrypcji na Usługi.

9.2 Pakiety MB są wykupowane na czas nieokreślony. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć jednostronnie swój Pakiet, wysyłając do MB list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Precyzuje się równocześnie, że w takim przypadku nie przysługuje żaden zwrot kosztów.

9.3 Ogłoszeniodawcy Biznesowi wykupujący po raz pierwszy subskrypcję na Pakiet MB mogą zrezygnować z Pakietu podczas trwania 3 ( trzeciego) miesiąca licząc od daty wykupienia subskrypcji, wysyłając do MB list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem jednomiesięcznego (1-miesięcznego) terminu wypowiedzenia.

W przypadku braku rezygnacji podczas trwania 3 (trzeciego) miesiąca subskrypcja na Pakiet zostanie uznana za wykupioną na czas nieokreślony i będzie mogła zostać wypowiedziana wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zapisów artykułu 9.2.

9.4 MB może, bez zobowiązania do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, rozwiązać pełnoprawnie i bez formalności Pakiet i/lub Zamówienie oraz zamknąć Konto Ogłoszeniodawcy w przypadku niespełnienia przez Ogłoszeniodawcę któregokolwiek ze zobowiązań w szczególności w wypadku nieuczciwego przenoszenie ogłoszeń na początek listy.

10.POLITYKA PRYWATNOṠCI


10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (takie jak w szczególności prawa autorskie, prawa towarzyszące, prawa do marek, prawa producentów baz danych) w zakresie struktury i treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, a w szczególności dotyczące obrazów, dźwięków, nagrań wideo, zdjęć, logo, marek, elementów graficznych, tekstowych, wizualnych, narzędzi, oprogramowania, dokumentów, danych itp. (nazywanych dalej łącznie „Elementami”) są zastrzeżone. Elementy te stanowią własność MB. Są one udostępniane Ogłoszeniodawcom bezpłatnie podczas korzystania z Usług MB i w ramach normalnego wykorzystywania funkcji. Ogłoszeniodawcy zobowiązują się do niedokonywania żadnych modyfikacji Elementów.

Wszelkie wykorzystanie Elementów Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji inne, niż wyraźnie dozwolone, powoduje naruszenie praw autorskich i stanowi fałszerstwo. Może ono również powodować naruszenie praw do wizerunku, praw osób lub wszelkich innych obowiązujących praw i zasad. Ich sprawca może zatem ponieść odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

10.2 Każdego Ogłoszeniodawcę obowiązuje zakaz kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, odwracania koncepcji, dokonywania deasemblacji lub podejmowania wszelkich innych prób odnalezienia kodu źródłowego, sprzedaży, przyznawania, przyznawania licencji podrzędnych lub jakiegokolwiek przekazywania praw związanych z Elementami.
Każdy Ogłoszeniodawca korzystający z Usług MB zobowiązuje się w szczególności:
 • nie korzystać z Usług MB na rzecz lub korzyść osób trzecich,
 • nie powielać w celach handlowych lub innych informacji albo Ogłoszeń znajdujących się w Usługach MB oraz na Stronach Internetowych, Stronach Mobilnych i w Aplikacjach,
 • nie włączać w części ani w całości treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji do witryn stron trzecich, czy to w celach handlowych, czy innych,
 • nie wykorzystywać robotów, w szczególności indeksacyjnych (typu „spider” lub „crawler”), aplikacji do wyszukiwania lub pozyskiwania stron internetowych ani żadnych innych środków umożliwiających pozyskiwanie lub indeksowanie całości lub części treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, o ile nie uzyskano na to wyraźnej uprzedniej zgody ze strony MB,
 • nie kopiować informacji na nośniki wszelkiego rodzaju umożliwiające odtworzenie plików oryginalnych w całości lub częściowo.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, publikowanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub modyfikowanie lub wykonywanie wyciągów z całości lub części Elementów, niezależnie od sposobu jego wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest nielegalne. Sprawcy tych czynów zabronionych ponoszą za nie odpowiedzialność i mogą wobec nich zostać podjęte środki prawne, w szczególności z powodu fałszerstwa.

10.3 Marki i logo należące do MB, a w szczególności Agriaffaires i MachineryZone, a także marki i logo Partnerów MB są markami zastrzeżonymi. Wszelkie powielanie tych marek i/lub logo w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony MB jest zabronione.

10.4 MB jest producentem baz danych Usług MB. W związku z tym wykonywanie wyciągów i/lub ponowne wykorzystanie tych baz w rozumieniu artykułów L 342-1 i L 342-2 kodeksu własności intelektualnej jest zabronione.

10.5 MB zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków prawnych wobec osób, które nie przestrzegają zakazów określonych w niniejszym artykule.

11.PRYWATNOṠĆ I POUFNOṠĆ


11.1 Status spółki MB w rozumieniu rozporządzenia o danych osobowych

- W ramach świadczenia Usług MB (z wyjątkiem usługi ogłoszeniowej Multicast i Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin)

Spółka MB Diffusion, SAS (spółka akcyjna uproszczona) z kapitałem zakładowym w wysokości 87 000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Evry pod numerem 432 552 966, z siedzibą pod adresem 98, Allée des Champs-Elysées 91080 – COURCOURONNES France (Francja), reprezentowana przez Pana Oliviera FLAVIERA jako dyrektora generalnego jest administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawcy i Użytkowników, które gromadzi w ramach świadczenia Usług MB.

W ramach ich wykonywania spółka MB Diffusion przetwarza dane Ogłoszeniodawcy w celu zapewnienia ich wykonywania, zarządzania relacjami z klientem oraz wystawiania faktur. Przetwarza ona również ww. dane w ramach uzasadnionego interesu, mającego na celu ponawianie wobec Ogłoszeniodawcy ofert handlowych, a także w celach statystycznych, ulepszania usług i poprawy doświadczeń użytkowników.

Gromadzone w tych celach dane są udostępniane usługodawcom i/lub Partnerom spółki MB Diffusion, w tym spółkom MB Advertising i Schibsted France (spółce-matce MB Diffusion) w oparciu o ich uzasadniony interes, które pod względem administracyjnym i technicznym dążą do realizowania wymienionych wyżej celów.

Polityka prywatności spółki MB Diffusion dotycząca danych osobowych ma zastosowanie w relacjach pomiędzy MB Diffusion a Ogłoszeniodawcą na opisanych zasadach i jest dostępna tutaj :

Ogłoszeniodawca potwierdza, że zapoznał się z informacjami:

 • dotyczącymi okresu przechowywania jego danych osobowych oraz danych teleadresowych inspektora ochrony danych,
 • które są dostępne w celu korzystania z prawa do dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usuwania i ograniczenia, prawa do przenoszenia oraz wycofania zgody na marketing bezpośredni.

Ponadto spółka MB Diffusion jest wyłącznym administratorem danych osobowych Użytkownika i nie przekazuje Ogłoszeniodawcom danych osobowych swoich Użytkowników innych niż te, które Użytkownik sam ujawnił bezpośrednio Ogłoszeniodawcy, odpowiadając na jego Ogłoszenie.

- W ramach świadczenia Usług Ogłoszeniowych Multicast i Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin:

W ramach subskrypcji Usług Ogłoszeniowych Multicast i/lub Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin:

 • Firma MB Diffusion jest Administratorem danych i przetwarza dane Ogłoszeniodawcy w celu zapewnienia świadczenia usług ogłoszeniowych Multicast, a w szczególności zarządzania relacjami z klientami oraz wystawiania faktur. Przetwarza również ww. dane w ramach swojego uzasadnionego interesu polegającego na składaniu Ogłoszeniodawcy nowych ofert handlowych, a także w celach statystycznych, dla poprawy doświadczeń użytkowników oraz w celu zwalczania nadużyć finansowych. Spółka MB Diffusion będzie również działać jako administrator danych celem poszukiwania do celów własnych potencjalnych Ogłoszeniodawców LBC, których dane adresowe przekazuje jej spółka LBC France w ramach swojej działalności reklamowej.
 • W ramach Usługi grupowego rozsyłania na stronie internetowej annonces-pleinchamp.com spółka MB Diffusion pozostaje jedynym administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców z zastrzeżeniem, że Pleinchamp nie gromadzi, nie przekazuje ani nie przetwarza żadnych danych swoich Ogłoszeniodawców.
 • Jednakże spółka MB Diffusion działa w ramach swojej działalności reklamowej jako podwykonawca w imieniu spółki LBC France w następujących przypadkach:
  • podczas pozyskiwania potencjalnych Ogłoszeniodawców LBC dla subskrypcji Usługi Ogłoszeniowej Multicast i/lub subskrypcji i/lub wznawiania subskrypcji Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin;
  • w przypadku wystawiania faktur i zarządzania relacjami z klientami w związku ze świadczeniem usługi Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin;
  • w przypadku przesyłania strumienia ogłoszeń Ogłoszeniodawców do witryny Leboncoin w ramach usługi Multicast.
 • Spółka LBC France, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem SIREN 521 724 336, mająca siedzibę pod adresem 85-87 Rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, reprezentowana przez Dyrektora Generalnego, pana Antoine'a JOUTEAU, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych Ogłoszeniodawcy i przetwarza te dane w celu rozpowszechniania Ogłoszeń Ogłoszeniodawcy i/lub tworzenia Profesjonalnej podstrony z Twoimi maszynami rolniczymi na Leboncoin. Przetwarza również te dane w ramach swojego uzasadnionego interesu związanego ze składaniem Ogłoszeniodawcy nowych ofert handlowych, z prowadzeniem statystyk i poprawą doświadczeń użytkowników oraz w celu zwalczania nadużyć.

Dane gromadzone w związku ze świadczeniem usług ogłoszeniowych Multicast i Profesjonalnej podstrony z maszynami rolniczymi na Leboncoin są dostępne dla usługodawców spółek MB Diffusion i LBC France, w tym także firmy Schibsted France (podmiotu dominującego spółek MB Diffusion i LBC France) w związku z jej uzasadnionym interesem, którzy z administracyjnego i technicznego punktu widzenia przyczyniają się do realizacji ww. celów.

Polityki prywatności spółek MB Diffusion i LBC France dotyczące danych osobowych mają zastosowanie w relacjach pomiędzy MB Diffusion i LBC France a Ogłoszeniodawcą na opisanych zasadach i są dostępne tutaj:
- MB Diffusion
- LBC France

Ogłoszeniodawca potwierdza, że zapoznał się z informacjami:
– dotyczącymi okresu przechowywania jego danych osobowych oraz danych teleadresowych inspektora ochrony danych,
– które są dostępne w celu korzystania z prawa do dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usuwania i ograniczenia, prawa do przenoszenia oraz wycofania zgody na marketing bezpośredni.

Ponadto spółki MB Diffusion i LBC France są wyłącznym administratorem danych osobowych Użytkownika i nie przekazują Ogłoszeniodawcom danych osobowych swoich Użytkowników innych niż te, które Użytkownik sam ujawnił bezpośrednio Ogłoszeniodawcy, odpowiadając na jego Ogłoszenie.

- W ramach świadczenia usługi witryny „Pod Klucz”:

W ramach świadczenia usługi witryny „Pod Klucz”:

Firma MB Diffusion działa jako administrator danych w celu wykonywania analiz statystycznych za pomocą plików cookie zarejestrowanych w witrynie „Pod Klucz”. Pliki cookies mają okres ważności 13 miesięcy;
Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które może zbierać od użytkowników witryny „Pod Klucz” odpowiadających na jego ogłoszenie, a także danych gromadzonych w następstwie prośby o kontakt.

W związku z tym Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących gromadzonych przez siebie danych osobowych użytkowników witryny „Pod Klucz”.
Ogłoszeniodawca zobowiązuje się w szczególności do zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych w celu zachowania integralności, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników witryny „Pod Klucz” oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostępu do systemów pamięci masowej, w których dane te są przechowywane.

Ogłoszeniodawca jest świadomy obowiązków spoczywających na nim jako na administratorze danych, a zwłaszcza konieczności poszanowania praw użytkowników witryny „Pod Klucz”, w szczególności prawa do dostępu do danych oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do poprawiania informacji, które ich dotyczą.

Ogłoszeniodawca będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia niniejszych zobowiązań oraz pokryje koszty poniesione przez firmę MB (w tym koszty prawne i honoraria prawników) w związku z działaniami, roszczeniami lub wnioskami organów lub osób trzecich wynikającymi z uchybień Ogłoszeniodawcy wobec zapisów niniejszego artykułu.

W związku z tym Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących gromadzonych przez siebie danych osobowych użytkowników witryny „Pod Klucz”.
Ogłoszeniodawca w szczególności zobowiązuje się do zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych w celu zachowania integralności, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników witryny „Pod Klucz” oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostępu do systemów pamięci masowej, na których przechowywane są te dane.

Ogłoszeniodawca jest świadomy obowiązków spoczywających na nim jako na administratorze danych, a zwłaszcza konieczności poszanowania praw użytkowników witryny „Pod Klucz”, w szczególności prawa do dostępu do danych oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do poprawiania informacji, które ich dotyczą.

Ogłoszeniodawca będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia niniejszych zobowiązań i gwarancji, a także pokryje koszty poniesione przez firmy MB i LBC France (w tym koszty sądowe i honoraria adwokackie) w związku z działaniami, roszczeniami lub wnioskami organów lub osób trzecich wynikającymi z uchybień Ogłoszeniodawcy wobec zapisów niniejszego artykułu.


11.2. Status Ogłoszeniodawcy w rozumieniu rozporządzenia o danych osobowych

Tytułem uzupełnienia należy wspomnieć, że Ogłoszeniodawca jest administratorem wszystkich danych osobowych, które uzyskał od Użytkownika Usług MB i/lub ze strony internetowej leboncoin.fr w odpowiedzi na swoje Ogłoszenie lub które zgromadził w wyniku zapytań o koszty przesyłki, sposób zapłaty i/lub opinię.

W związku z powyższym Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i prawnych dotyczących danych osobowych Użytkowników i/lub Partnerów MB, które pozyskał.

W szczególności Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich środków technicznych mających na celu zapewnienie integralności, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych Użytkowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do systemu przechowywania tych danych osobowych.

Ogłoszeniodawca został poinformowany o ciążących na nim jako administratorze danych osobowych obowiązkach, a w szczególności o konieczności przestrzegania praw Użytkowników, a zwłaszcza ich prawa do dostępu, sprzeciwu oraz poprawiania dotyczących ich danych.

Na mocy niniejszego artykułu Ogłoszeniodawca i/lub jego Pełnomocnik zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania niniejszych zobowiązań i gwarancji oraz pokryje szkody poniesione przez MB i LBC France (w tym koszty sądowe i koszty adwokata) wynikłe z czynności, roszczeń lub żądań organów urzędowych lub stron trzecich powstałych w wyniku uchybień Ogłoszeniodawcy i/lub jego Pełnomocnika.

12.ODPOWIEDZIALNOŚĆ


12.1 MB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy lub z powodu siły wyższej.

12.2 MB zobowiązuje się do zastosowania wszelkich koniecznych środków w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia Usług MB proponowanych Ogłoszeniodawcy. O ile nie podjęto innych zobowiązań na piśmie, świadczenia sprzedawane przez MB ograniczają się do Usług MB z wyłączeniem wszelkich innych świadczeń. MB nie gwarantuje w żaden sposób ewentualnych rezultatów oczekiwanych przez Ogłoszeniodawcę w wyniku wykupienia subskrypcji na Usługi MB, a w szczególności w wyniku publikacji ogłoszeń.

MB nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie danych bez jej wiedzy ani za wynikające z tego możliwości śledzenia.

MB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i modyfikacje Usług MB i/lub Stron Internetowych, Stron Mobilnych lub Aplikacji iPhone® oraz za utratę danych lub informacji przechowywanych przez MB; zastosowanie wszelkich przydatnych środków ostrożności w celu przechowywania Ogłoszeń publikowanych na Stronach Internetowych należy do Ogłoszeniodawcy.

MB nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki i szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zarządzania, wykorzystywania, użytkowania, przerwy lub nieprawidłowego działania Stron Internetowych, Stron Mobilnych oraz Aplikacji iPhone® i/lub Usług MB.

MB, jej podwykonawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wypełnienia swoich zobowiązań umownych w przypadku:
 • siły wyższej,
 • przerwania połączenia ze Stronami Internetowymi z powodu prac konserwacyjnych lub aktualizacji publikowanych informacji,
 • chwilowego braku dostępu do Stron Internetowych z powodu problemów technicznych niezależnie od ich przyczyny,
 • ataku lub aktu piractwa komputerowego, pozbawienia, usunięcia lub zakazu — chwilowego lub definitywnego — dostępu do Internetu — niezależnie od przyczyny.

Ponadto Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że przy obecnym stanie techniki i z powodu braku gwarancji ze strony operatorów telekomunikacyjnych, nie można zagwarantować stałej dostępności do usług MB, a w szczególności do Stron Internetowych.

W związku z wymaganiami technicznymi dotyczącymi architektury Stron Internetowych wskazania lokalizacji i statystyki odwiedzin stron przeglądanych przez osoby odwiedzające Strony Internetowe są podawane orientacyjnie. Nie mogą one stanowić dla Ogłoszeniodawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub wniosków o jakiekolwiek odszkodowania.

Z wyjątkiem przypadków oszustwa lub poważnego uchybienia MB, jej podwykonawcy i dostawcy nie mają obowiązku dokonywania żadnych zadośćuczynień pieniężnych ani innych z powodu błędów lub pominięć w treści Ogłoszenia. W szczególności, zdarzenia takie nie mogą stanowić uzasadnienia dla odmowy płatności, nawet częściowej, przyznawać prawa do publikacji Ogłoszenia na koszt MB ani do odszkodowania.

MB zastrzega sobie prawo, pod warunkiem powiadomienia z 8-dniowym wyprzedzeniem, do przerwania lub wstrzymania dostępu do wszystkich Usług MB lub ich części, do Stron Internetowych, Stron Mobilnych lub Aplikacji iPhone®, bez obowiązku wypłaty Ogłoszeniodawcy jakiegokolwiek odszkodowania. Koszty Ogłoszenia, które z tego powodu nie zostanie opublikowane, zostaną w razie potrzeby zwrócone Ogłoszeniodawcy.

12.3 MB ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszego dokumentu wyłącznie w przypadku udowodnionej winy, w okresie dwunastu (12) miesięcy od wystąpienia zdarzenia powodującego roszczenia. Odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia i szkody łącznie jest ograniczona do kwoty netto pobranej przez MB za Usługi w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące roszczenia wobec MB.

13.SIŁA WYŻSZA


Ani Ogłoszeniodawca z jednej strony, ani MB, jej podwykonawcy lub dostawcy z drugiej strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub inne niedopełnienie swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uznawane są zdarzenia zwykle uwzględniane przez orzecznictwo sądów i trybunałów francuskich, a także strajki generalne lub częściowe, wewnętrzne lub zewnętrzne względem jednej ze stron, dostawcy lub podwykonawcy, lokauty, blokada środków transportu lub zaopatrzenia z dowolnej przyczyny, powodzie, burze, zalania, szkody spowodowane przez wodę, restrykcje rządowe lub prawne, zmiany prawa lub przepisów dotyczących sposobów komercjalizacji, blokada środków telekomunikacyjnych w tym sieci oraz wszelkie inne zdarzenia niezależne od woli Ogłoszeniodawcy, MB, jej podwykonawców lub dostawców i uniemożliwiające normalne świadczenie Usług przez MB.
O każdym przypadku wystąpienia siły wyższej zainteresowana strona powiadomi drugą stronę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku niemożności wykonania zobowiązań z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc strony zostają pełnoprawnie zwolnione ze wzajemnych zobowiązań, bez konieczności dokonywania żadnych formalności prawnych, bez okresu wypowiedzenia i bez możliwości żądania żadnego odszkodowania od strony niewywiązującej się ze zobowiązań, po wysłaniu listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze skutkiem natychmiastowym.

14.ZMIANY OWS


Niniejsze OWS wchodzą w życie od dnia 26 września 2018 r. MB zastrzega sobie możliwość modyfikacji całości lub części OWS w dowolnym momencie. Ogłoszeniodawcy są proszeni o regularne sprawdzanie OWS w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

15.ZAPISY RÓŻNE


Jeżeli jakakolwiek część OWS okazałaby się niezgodna z prawem, nieważna lub niemożliwa do zastosowania, niezależnie od przyczyny, zapisy te zostaną uznane za niebyłe bez wpływu na ważność pozostałych zapisów, które nadal będą obowiązywać Ogłoszeniodawców i MB. Wszelkie reklamacje należy przesyłać do działu obsługi klienta MB.

16.WŁAŚCIWE SĄDY I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemu.
W przypadku wszelkich sporów dotyczących interpretacji niniejszych OWS, decyduje wersja w języku francuskim.
Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez Sąd Handlowy w PARYŻU, nawet w przypadku roszczeń gwarancyjnych, wielu pozwanych lub w przypadku postępowania pilnego albo zachowawczego, postanowienia lub wniosku.

Bieżąca wersja – 26 września 2018 r – MB ©.