Ogólne warunki użytkowania

INFORMACJE PRAWNE

Strony internetowe Agriaffaires i Machineryzone, określane dalej jako „strony internetowe” oferują usługi polegające na umieszczaniu i sprawdzaniu w Internecie ogłoszeń przeznaczonych odpowiednio dla podmiotów z branży rolniczej oraz z branży budowlanej i drogowej. Dostęp do stron internetowych, ich sprawdzanie i użytkowanie wymaga zaakceptowania bez zastrzeżeń niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania Stron Internetowych.

Wszelkie pytania dotyczące firmy można przesyłać przez e-mail.

Dział zapytań sądowych odpowiada wyłącznie na zapytania władz publicznych (policja itp.).

W przypadku wszelkich pytań niepochodzących od władz publicznych zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego, klikając link: kontakt. Można w nim szczegółowo opisać daną sytuację. Wyznaczony zespół podejmie wszelkie konieczne działania.

W przypadku zapytań sądowych i praw do udostępniania danych prosimy o przesłanie nam zgody na udostępnienie danych (na papierze firmowym z nagłówkiem, podpisem i pieczęcią) lub wniosku o zapytanie sądowe (datowane, podpisane i opieczętowane) z podaniem w załączniku oznaczenia ogłoszenia, adresu e-mail ogłoszeniodawcy i/lub jego numeru telefonu drogą e-mailową na adres contact-fr@agriaffaires.com lub contact-fr@machineryzone.com (termin na udzielenie odpowiedzi wynosi około ośmiu (8) dni roboczych).

Oznaczenie ogłoszenia to numer znajdujący się w adresie internetowym prezentacji ogłoszenia.

Przykład:
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-agricole/18147256/john-deere-6630p.html. Oznaczeniem ogłoszenia jest numer 18147256.

Przekażemy żądane informacje w jak najkrótszym terminie. Poszukiwania te są wykonywane bezpłatnie.

Aby uprościć nasze procedury, prosimy o podanie w zapytaniu adresu e-mail, na który należy przesłać odpowiedź.

1.DEFINICJE


Każde z określeń użytych poniżej będzie w niniejszych Ogólnych Warunkach Używania Usług MB Diffusion (określanych poniżej jako „OWU”) mieć następujące znaczenie:

Ogłoszenie”: oznacza całość elementów lub danych (wizualnych, tekstowych, dźwiękowych, fotograficznych, rysunkowych) złożonych przez Klienta lub Partnera na wyłączną własną odpowiedzialność wydawniczą w celu zakupu, wynajmu, sprzedaży lub poszukiwania mienia i rozpowszechnianą na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacjach iOS i Android.

Ogłoszeniodawca”: oznacza każdego ogłoszeniodawcę prywatnego i/lub biznesowego posiadającego Konto. Konto jest uznawane za „Biznesowe” lub „nie Biznesowe” w zależności od sposobu korzystania z usług świadczonych przez MB Diffusion przez Ogłoszeniodawcę posiadającego konto biznesowe lub nie biznesowe, a także od numeru SIRET podanego lub nie przez Ogłoszeniodawcę podczas tworzenia konta.

 • Ogłoszeniodawca Biznesowy”: oznacza każdego użytkownika biznesowego, specjalizującego się w szczególności w sprzedaży i/lub wynajmie mienia, posiadacza Konta w ramach swojej działalności zawodowej (np. dealer, pośrednik, przewoźnik, wynajmujący, producent).
 • Ogłoszeniodawca nie-Biznesowy”: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą Konto, której działalnością podstawową nie jest sprzedaż lub wynajem mienia (np. rolnik, gospodarstwo rolne, spółdzielnia, osoba fizyczna).

Aplikacje”: oznacza aplikację dla systemu Android, którą można pobrać bezpłatnie na telefon z systemem Android ze sklepu Google Play Store oraz aplikację zoptymalizowaną dla iPhone'a i iPada, którą można pobrać bezpłatnie z App Store Apple na iPhone'a lub iPada z zainstalowanym systemem w wersji co najmniej iOS 7 dla iPhone'a lub iOS 8 dla iPada. Aplikacja ta umożliwia Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom dostęp do części usług świadczonych przez MB Diffusion.

Konto”: oznacza indywidualną strefę utworzoną przez Ogłoszeniodawcę na stronach internetowych w celu korzystania z Usług MB Diffusion, z której Ogłoszeniodawca rozpowszechnia swoje Ogłoszenia, wizualizuje swoje Ogłoszenia w trakcie rozpowszechniania oraz składa zamówienia na Stronie Internetowej w sposób opisany w artykule 4. OWS. Konto należy osobiście do Ogłoszeniodawcy i nie może zostać przekazane ani scedowane stronie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony MB Diffusion.

MB Diffusion”: spółka, która wydaje i użytkuje Strony Internetowe Agriaffaires i MachineryZone, Strony Mobilne i Aplikacje iOS oraz Android. MB Diffusion, SAS z kapitałem 87 000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Evry pod numerem 432552966, z siedzibą pod adresem 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES Francja.

Usługi MB Diffusion”: oznacza usługi Agriaffaires i/lub Machineryzone wykorzystywane i sprzedawane przez MB Diffusion i regulowane przez OWS.

Strony Internetowe”: oznaczają strony internetowe użytkowane przez MB Diffusion dostępne głównie pod następującymi adresami URL MachineryZone i Agriaffaires oraz ich rozszerzenia umożliwiające Ogłoszeniodawcy dostęp do Usług MB Diffusion za pośrednictwem Internetu, tworzenie Konta i dostęp do niego oraz na których są dostępne i publikowane Ogłoszenia.

Użytkownik”: oznacza każdą osobę odwiedzającą mającą dostęp do usług świadczonych przez MB Diffusion za pośrednictwem Stron Internetowych, Stron Mobilnych i/lub Aplikacji oraz sprawdzającą Usługi dostępne z różnych nośników.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Celem OWU jest określenie warunków wykorzystywania Usługi MB Diffusion udostępnianej Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom za pośrednictwem Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji.
Warunki zakupu subskrypcji na Usługę MB Diffusion przez Ogłoszeniodawców są określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

3.AKCEPTACJA


Każdy Użytkownik - Każdy Ogłoszeniodawca, uzyskując dostęp i korzystając z Usługi MB Diffusion za pośrednictwem Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania i akceptuje je bez zastrzeżeń ani jakichkolwiek modyfikacji. Niniejsze OWU mają więc charakter całkowicie obowiązujący dla Użytkowników i Ogłoszeniodawców.

4.ZASADY UŻYTKOWANIA USŁUG


4.1 Opis Usług MB Diffusion: zasady ogólne

Każdy Użytkownik – każdy Ogłoszeniodawca oświadcza, że został poinformowany, że w celu dostępu do Usług MB Services musi posiadać dostęp do Internetu wykupionego u wybranego przez siebie dostawcy i że będzie ponosił koszty tego dostępu. Ponadto Ogłoszeniodawca potwierdza, że jest świadomy, że:

 • niezawodność transmisji danych jest przypadkowa z powodu m.in. niejednorodności infrastruktury i sieci przesyłania danych oraz awarii i przeciążeń, które mogą w nich występować,
 • do Ogłoszeniodawcy należy zastosowanie wszelkich środków, które uzna za stosowne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego sprzętu, własnych danych, programów itp., w szczególności przed zakażeniem wszelkimi wirusami i/lub próbami włamania, których mógłby być ofiarą,
 • za cały sprzęt podłączony do Stron Internetowych całą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca, a MB Diffusion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogłyby powstać w wyniku połączenia ze Stronami Internetowymi.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się w danym przypadku, do przestrzegania i zachowywania poufności danych identyfikacyjnych logowania do swojego Konta i wyraźnie uznaje, że każde logowanie do Konta oraz wszelkie przesyłanie danych na Konto lub z Konta zostanie uznane za wykonane przez Ogłoszeniodawcę.

Za utratę, przywłaszczenie lub użycie danych logowania oraz ich ewentualne skutki wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca.

Ogłoszeniodawca zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn technicznych jego Ogłoszenie nie zostanie opublikowane na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej lub w Aplikacji natychmiast po złożeniu.

Ogłoszeniodawca zostaje poinformowany, że po opublikowaniu Ogłoszenia na stronie internetowej, Ogłoszenie to może zostać udostępnione przez każdego Użytkownika i/lub Ogłoszeniodawcę w sieciach społecznościowych Facebook i Google+ za pośrednictwem odpowiednich przycisków udostępniania zintegrowanych na stronach.

Każde opublikowane Ogłoszenie będzie rozpowszechniane na Stronie Internetowej, Stronie Mobilnej i w Aplikacjach.

Każdy Ogłoszeniodawca zostaje poinformowany, że firma MB DIFFUSION, jej spółka nadrzędna i spółki równorzędne mogą wydawać serwisy publikowania Ogłoszeń przeznaczonych dla jednej lub kilku kategorii publikacji, w szczególności usługi leboncoin. Każdy Ogłoszeniodawca akceptuje, że firma MB DIFFUSION, jej spółka nadrzędna i spółki równorzędne mogą rozpowszechniać jego Ogłoszenia w tych dedykowanych serwisach przez okres ich ważności lub do usunięcia.

4.2 Opis Usług

4.2.1 Funkcje proponowane Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom przez MB Diffusion zmieniają się w zależności od:

 • statusu Ogłoszeniodawcy jako „Biznesowego” lub „nie Biznesowego”,
 • logowania się przez Ogłoszeniodawców na konta lub braku logowania,
 • wykorzystywanego nośnika komunikacyjnego (Strona Internetowa, Strona Mobilna lub Aplikacje),
 • kraju, z którego loguje się Użytkownik i/lub Ogłoszeniodawca lub w którym się zarejestrował.

4.2.2 Funkcje proponowane przez MB Diffusion

 • sprawdzanie wszystkich opublikowanych Ogłoszeń,
 • kontaktowanie z Ogłoszeniodawcami,
 • możliwość udostępniania ogłoszenia,
 • zgłaszanie problemu,
 • dodawanie ogłoszenia do wybranych,
 • importowanie ogłoszenia,
 • zapisywanie moich wyszukiwań,
 • nawiązywanie relacji z naszymi partnerami: transport, ekspertyzy i finansowanie,
 • sprawdzanie kalendarza sprzedaży na aukcjach,
 • umieszczanie ogłoszenia,
 • lista moich ogłoszeń,
 • dostęp do tendencji cenowych za pośrednictwem Obserwatora cen,
 • wykup płatnych opcji publikacji,
 • modyfikacja ogłoszenia,
 • ponowna publikacja ogłoszenia,
 • usunięcie ogłoszenia,
 • usunięcie stanu online ogłoszenia,
 • historia opcji,
 • historia i zakup kredytów,
 • historia opcji i ustawianie parametrów zasad automatycznych,
 • statystyki,
 • dostęp do opcji „moje wyszukiwania/alerty”,
 • dostęp do otrzymanych wiadomości,
 • moje faktury,
 • moje zamówienia,
 • dostęp do infornacji praktycznych,
 • parametry konta,
 • mój profil,
 • dostęp do obserwatora cen,
 • ustawianie parametrów importu danych,
 • ustawianie parametrów platform poszerzonej publikacji ogłoszeń,
 • tworzenie katalogów do druku i zarządzanie nimi,
 • ogłoszenia w czasopismach,
 • tworzenie reklam „traffikeo” i zarządzanie nimi,
 • zarządzanie „gotową stroną www”.
 • giełda wymiany

5.MODEROWANIE OGŁOSZEŃ


5.1 Usuwanie Ogłoszeń niedozwolonych

MB DIFFUSION zastrzega sobie prawo usuwania, bez uprzedzenia, odszkodowania i prawa do zwrotu kosztów wszelkich Ogłoszeń, które nie są zgodne z zasadami rozpowszechniania Usług MB Diffusion i/lub które mogłyby naruszać prawa stron trzecich.

5.2 Powiadamianie o nadużyciach

Każdy Użytkownik może zgłaszać treści niewłaściwe ze Stron Internetowych, Stron Mobilnych i/lub Aplikacji, klikając linki umieszczone na każdej stronie Ogłoszeń:
 • „zgłoś problem”,
 • „unikaj nadużyć”.

6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE


6.1 Zobowiązania Ogłoszeniodawcy

Ogłoszeniodawca gwarantuje posiadanie wszelkich praw (w szczególności praw własności intelektualnej) lub uzyskanie wszelkich zezwoleń koniecznych do publikacji Ogłoszenia.

Ogłoszeniodawca gwarantuje, że Ogłoszenie nie narusza żadnych obowiązujących przepisów (związanych w szczególności z reklamą, konkurencją, promocją sprzedaży, wykorzystywaniem danych osobowych, zakazem sprzedaży niektórych dóbr lub usług) ani żadnych praw stron trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej i praw do własnej osobowości) oraz że nie zawiera żadnych treści szkalujących lub przynoszących szkody stronom trzecim.

W związku z tym Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że Ogłoszenie nie będzie zawierać:

 • żadnych linków hipertekstowych przekierowujących Użytkowników do stron internetowych eksploatowanych przez podmioty zewnętrzne wobec firmy MB Diffusion,
 • żadnych informacji fałszywych, kłamliwych lub mogących wprowadzać Użytkowników w błąd,
 • żadnych treści szkalujących lub mogących szkodzić interesom i/lub wizerunkowi firmy MB DIFFUSION lub jakichkolwiek stron trzecich,
 • żadnych treści naruszających prawa własności intelektualnej stron trzecich,
 • żadnych treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym związanych z działalnością Ogłoszeniodawcy. Ogłoszenie służy do promocji mienia i nie stanowi materiału reklamowego.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do oferowania w Ogłoszeniach wyłącznie dostępnego mienia, które posiada. W przypadku niedostępności mienia Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do wycofania Ogłoszenia z Usług MB Diffusion w jak najkrótszym terminie.

Ogłoszeniodawca oświadcza, że zna zakres rozpowszechniania Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji i że zastosował wszelkie środki ostrożności w celu przestrzegania prawa obowiązującego w kraju, w którym wchodzi na Stronę oraz że zwalnia MB DIFFUSION z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

W związku z tym Ogłoszeniodawca oświadcza i przyznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie Ogłoszeń, które udostępnia Użytkownikom, a także za wszelkie dokumenty lub informacje przekazywane Użytkownikom.

Ogłoszeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wydawniczą za publikowane przez siebie Ogłoszenia.

W związku z tym Ogłoszeniodawca zwalnia firmę MB DIFFUSION, jej podwykonawców i dostawców z wszelkiej odpowiedzialności, zapewnia gwarancję przed wszystkimi roszczeniami lub działaniami związanymi z Ogłoszeniem, które mogłyby być dokonywane przeciwko tym podmiotom przez wszelkie strony trzecie i bierze na siebie wszelkie odszkodowania oraz koszty i wydatki, na które mogłyby one być skazane lub które mogłyby być przewidziane wobec nich z powodu ugody transakcyjnej podpisanej przez nie z tą stroną trzecią. Nie wyklucza to odszkodowań, których firma MB DIFFUSION, jej podwykonawcy lub dostawcy mogliby żądać z powodu szkód poniesionych z przyczyny Ogłoszeniodawcy.

Umieszczając Ogłoszenie, każdy Ogłoszeniodawca uznaje i akceptuje fakt, że MB DIFFUSION może w dowolnym momencie usunąć lub odrzucić, bez odszkodowania ani zwrotu kwot zaangażowanych przez Ogłoszeniodawcę na poczet złożenia Ogłoszenia lub wykupienia Opcji publikacji, Ogłoszenie niezgodne w szczególności z prawem francuskim, Regulamin Zamieszczania Ogłoszeń Usług MB Diffusion ustaloną przez MB DIFFUSION i/lub Ogłoszenie, które może naruszać prawa stron trzecich.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w maksymalnym terminie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego złożenia lub otrzymania płatności w przypadku Zamówień online.

Ogłoszeniodawca uznaje fakt, że jego Ogłoszenie może zostać usunięte lub przeniesione w stan oczekiwania na publikację przez MB Diffusion bez możliwości żądania jakiegokolwiek odszkodowania finansowego.

Czas trwania i sposób publikacji „Ogłoszeń o sprzedaży” zmieniają się w zależności od rodzaju Ogłoszeniodawcy:

 • Ogłoszeniodawcy nie Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy z ograniczeniem do jednego (1) roku lub do 2, 6 albo 12 miesięcy dla kategorii „Słoma i siano”, „Pasza”, „Zwierzęta (bydło rogate)” i „Zwierzęta — pasza, inne” lub z ograniczeniem do 2 albo 6 miesięcy dla kategorii „Usługi profesjonalne dla firm” i „Usługi jednorazowe dla rolników”.
 • Ogłoszeniodawcy Biznesowi będą otrzymywać co dwa (2) miesiące, licząc od daty pierwszej publikacji Ogłoszenia, e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, czy mienie jest nadal dostępne do sprzedaży. Potwierdzenie przez Ogłoszeniodawcę umożliwi bezpłatne przedłużenie publikacji ogłoszenia na okres 2 miesięcy bez ograniczeń w czasie. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia o dwa (2) miesiące jest płatne dla Ogłoszeniodawców Biznesowych nieposiadających Pakietu.

W przypadku braku potwierdzenia i/lub w przypadku braku odnowienia Ogłoszenia po upływie okresu 2 miesięcy Ogłoszenie zostanie usunięte ze Stron Internetowych Agriaffaires i MachineryZone, Stron Mobilnych i Aplikacji iOS i Android.

W przypadku sprzedaży proponowanego mienia w okresie publikacji Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do usunięcia swojego Ogłoszenia w jak najkrótszym terminie.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się również do nieumieszczania na swoim Koncie:

 • żadnych informacji fałszywych i/lub kłamliwych,
 • żadnych informacji naruszających prawa stron trzecich.

W związku z tym posiadacz oświadcza i stwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje podane podczas tworzenia Konta.

Tworząc Konto, każdy posiadacz uznaje i akceptuje fakt, że MB DIFFUSION może w dowolnym momencie usunąć, bez odszkodowania ani zwrotu kwot zaangażowanych przez Ogłoszeniodawcę, konto, które byłoby sprzeczne m.in. z prawem francuskim i/lub Kartą zatwierdzeń ustaloną przez MB DIFFUSION.

6.2 Odpowiedzialność i zobowiązania MB Diffusion

Jako firma świadcząca usługi hostingu MB DIFFUSION podlega reżimowi zmniejszonej odpowiedzialności zgodnie z artykułami 6.I.2. i kolejnymi ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania w ekonomii cyfrowej.

W związku z tym firma MB DIFFUSION nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Ogłoszeń publikowanych przez Ogłoszeniodawców i nie udziela w tym zakresie żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.

Firma MB DIFFUSION jest stroną trzecią dla korespondencji i relacji pomiędzy Ogłoszeniodawcami i Użytkownikami i jest wyłączona w tym zakresie z wszelkiej odpowiedzialności.

6.3 Ograniczenie odpowiedzialności

MB DIFFUSION zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich koniecznych środków w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia Usług Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom.

Jednakże MB DIFFUSION nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku:

 • przerw, awarii, modyfikacji i nieprawidłowego działania Serwisu niezależnie od wykorzystywanego nośnika komunikacyjnego oraz ich przyczyn i pochodzenia,
 • utraty danych lub informacji przechowywanych przez MB DIFFUSION; podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu zachowania Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu należy do Ogłoszeniodawców,
 • chwilowej niemożności dostępu do Stron Internetowych i/lub aplikacji z powodów technicznych niezależnie od ich przyczyn i pochodzenia,
 • szkód bezpośrednich lub pośrednich poniesionych przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę, niezależnie od ich rodzaju, wynikających z treści Ogłoszeń i/lub dostępu, zarządzania, użytkowania, wykorzystywania, nieprawidłowego działania i/lub przerwy w działaniu Serwisu,
 • nieprawidłowego użytkowania lub niedozwolonego wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę,
 • ataku lub aktu piractwa komputerowego, pozbawienia, usunięcia lub zakazu, tymczasowego lub ostatecznego, dostępu do sieci internetowej niezależnie od jego przyczyny.

Firma MB DIFFUSION nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie poniesione przez Ogłoszeniodawcę wynikające z niedopełnienia przez niego zobowiązań umownych określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik – Ogłoszeniodawca rezygnuje zatem wobec MB DIFFUSION z żądań odszkodowawczych z jakichkolwiek przyczyn za szkody pośrednie, takie jak utratę zysków, utratę możliwości, szkody handlowe lub finansowe, wzrost kosztów ogólnych lub straty, których przyczyny lub konsekwencje wynikają z wykonania niniejszych zapisów.

Każdy Użytkownik i Ogłoszeniodawca ponosi zatem samodzielną odpowiedzialność za szkody spowodowane stronom trzecim i konsekwencje reklamacji lub działań, które mogłyby z nich wynikać. Użytkownik rezygnuje również z możliwości wszelkich roszczeń zwrotnych wobec MB DIFFUSION w przypadku ścigania podjętego przez stronę trzecią wobec niego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika i/lub z powodu niedozwolonego wykorzystywania Serwisu, w przypadku utraty przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę hasła lub w przypadku przywłaszczenia tożsamości.

7.POLITYKA PRYWATNOṠCI


7.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (takie jak w szczególności prawa autorskie, prawa towarzyszące, prawa do marek, prawa producentów baz danych) w zakresie struktury i treści Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji, a w szczególności dotyczące obrazów, dźwięków, nagrań wideo, zdjęć, logo, marek, elementów graficznych, tekstowych, wizualnych, narzędzi, oprogramowania, dokumentów, danych itp. (nazywanych dalej łącznie „Elementami”) są zastrzeżone. Elementy te stanowią własność MB Diffusion. Są one udostępniane Ogłoszeniodawcom bezpłatnie podczas korzystania z Usług MB Diffusion i w ramach normalnego wykorzystywania funkcji. Ogłoszeniodawcy zobowiązują się do niedokonywania żadnych modyfikacji Elementów.

Wszelkie wykorzystanie Elementów Stron Internetowych, Stron Mobilnych i Aplikacji inne, niż wyraźnie dozwolone, powoduje naruszenie praw autorskich i stanowi fałszerstwo. Może ono również powodować naruszenie praw do wizerunku, praw osób lub wszelkich innych obowiązujących praw i zasad. Ich sprawca może zatem ponieść odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

7.2 Każdemu Użytkownikowi i Ogłoszeniodawcy zabrania się kopiować, modyfikować, tworzyć dzieło pochodne, odwracać koncepcję lub assembling, a także podejmować jakiekolwiek próby odnalezienia kodu źródłowego, sprzedawać, przyznawać, udzielać licencji podrzędnych lub przenosić w jakikolwiek sposób prawa przynależne do Elementów.

Każdy Użytkownik i Ogłoszeniodawca Serwisu zobowiązuje się w szczególności, że:

 • nie będzie wykorzystywał lub sprawdzał Serwisu na rzecz lub korzyść osób trzecich,
 • nie będzie pobierał w celach handlowych lub innych, poprzez transfer ciągły lub chwilowy, w całości lub w części istotnej jakościowo albo ilościowo, całości lub części informacji albo Ogłoszeń znajdujących się w Serwisie, na Stronie Internetowej i w Aplikacjach, w dowolny sposób i w dowolnej formie; obejmuje to również pobieranie w celach wykorzystywania lub sprawdzania za pomocą nośnika i/lub procesu niedozwolonego przez MB Diffusion,
 • nie będzie powielać na żadnym innym nośniku, w celach handlowych lub innych, całości lub części informacji albo Ogłoszeń znajdujących się w Serwisie, na Stronie Internetowej i w Aplikacjach umożliwiających odtworzenie plików początkowych w całości lub częściowo,
 • nie będzie wykorzystywać robota, szczególnie eksploracyjnego (spider), aplikacji wyszukującej lub odzyskującej strony internetowe ani żadnego innego środka umożliwiającego odzyskanie lub indeksację całości lub części treści Strony Internetowej i Aplikacji, chyba że uzyskał na to wyraźną wcześniejszą zgodę ze strony MB Diffusion,
 • nie będzie kopiować informacji na jakiekolwiek nośniki umożliwiające odtworzenie w całości lub części plików oryginalnych.
Wszelkie: reprodukcja, reprezentacja, przechowywanie, publikacja, przesyłanie, wykorzystywanie, modyfikacja, wykonywanie wyciągów w całości lub części Elementów w jakikolwiek sposób, bezpośrednie i pośrednie bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ze strony MB DIFFUSION są niedozwolone. Odpowiedzialność za te czyny ponoszą ich sprawcy. Czyny te mogą spowodować ściganie sądowe wobec ich sprawców, a w szczególności za podrobienie.

7.3 Marki i logo MB Diffusion, a w szczególności Agriaffaires i MachineryZone, a także marki i logo partnerów firmy MB DIFFUSION są markami zastrzeżonymi. Wszelkie powielanie w całości lub w części tych marek i/lub logo bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony MB DIFFUSION jest zabronione.

7.4 MB DIFFUSION jest producentem baz danych Usługi. W związku z tym wszelkie pobieranie wyciągów i/lub ponowne wykorzystywanie baz danych w rozumieniu artykułów L 342-1 i L 342-2 kodeksu własności intelektualnej jest zabronione.

7.5 MB DIFFUSION zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wszystkich środków prawnych wobec osób nieprzestrzegających zakazów określonych w niniejszym artykule.

7.6 Linki hipertekstowe

7.6.1 Linki z Usługi

Usługa może zawierać linki hipertekstowe kierujące do witryn eksploatowanych przez strony trzecie. Linki te są podawane jedynie informacyjnie.

Firma MB DIFFUSION nie posiada żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp, zawartość lub wykorzystywanie tych stron internetowych, a także za szkody, które mogą wynikać ze sprawdzania informacji podawanych w tych stron internetowych.

Za decyzję o użyciu tych linków całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.6.2 Linki do Usługi

Nie wolno tworzyć żadnych linków hipertekstowych do Usługi bez wcześniejszej wyraźnej zgody ze strony MB DIFFUSION.

Jeżeli jakikolwiek internauta lub osoba prawna ma zamiar utworzenia linku hipertekstowego ze swojej strony do Usługi, niezależnie od nośnika, musi wcześniej skontaktować się z firmą MB DIFFUSION, wysyłając do niej e-mail.

Brak odpowiedzi ze strony MB DIFFUSION należy uznać za odmowę.

7.7 Treść złożonych Ogłoszeń należy do Ogłoszeniodawców, jednakże poprzez złożenie Ogłoszeń na Stronie Internetowej Ogłoszeniodawca przyznaje:
 • firmie MB DIFFUSION prawo wykorzystywania, bez wyłączności, z możliwością przenoszenia, przyznawania licencji podrzędnych, nieodpłatnie, na cały świat obejmujące (i) całą treść Ogłoszeń, a w szczególności fotografie, teksty, wideo, ilustracje, marki, logo tytuły (określane dalej jako „Treść”), w miarę ich publikowania na Stronie oraz (ii) licencję na wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Treści, a w szczególności prawa autorskie do elementów wykorzystywanych w Ogłoszeniu, takich jak fotografie, teksty, wideo, rysunki, ilustracje, elementy dźwiękowe; jest ona przyznawana na cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej i obejmuje cały świat.

  Prawa przyznane w ten sposób obejmują prawo do reprodukowania, reprezentacji, rozpowszechniania, dostosowywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia całości lub części Treści w dowolny sposób, w dowolnej formie i na wszelkich nośnikach (cyfrowych, drukowanych itp.) znanych lub nieznanych obecnie, w ramach Usługi lub w związku z działalnością MB DIFFUSION. Prawa te zostają przyznane w celach handlowych lub nie, a w szczególności reklamowych, a także w ramach rozpowszechniania w sieciach społecznościowych, w których obecna jest firma MB Diffusion, a w szczególności na stronach Facebook, Instagram, Google+ i Twitter firmy MD Diffusion.

  W szczególności fotografie z Ogłoszeń mogą być powielane i integrowane w formatach reklamowych rozpowszechnianych na Stronie Internetowej wyłącznie w powiązaniu ze złożonym Ogłoszeniem.

  Ogłoszeniodawca udziela swojej zgodny na powielenie swojego Ogłoszenia i jego Treści w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google+ i Twitter. W związku z tym Ogłoszeniodawca potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami użytkowania witryn Facebook, Instagram, Google+ i Twitter i zaakceptował te warunki, w szczególności w zakresie dotyczącym ponownego wykorzystywania Treści i danych osobowych.

  W ramach tej licencji firma MB DIFFUSION ma prawo, bez zobowiązania do działania, do sprzeciwiania się reprodukcji i wykorzystywania przez nieposiadające zezwolenia osoby trzecie Ogłoszeń rozpowszechnianych na Stronie Internetowej oraz ich Treści.

 • Użytkownikom niewyłączne prawo dostępu do Treści za pośrednictwem Usługi oraz wykorzystywania i przedstawiania Treści w ramach dozwolonych przez funkcję Usługi. Prawo to jest przyznawane na cały świat.

8.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES


Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania i wykorzystywania danych przez MB w świadczeniu usług MB, odwiedź stronę Strona "Polityka prywatności" stanowi integralną część niniejszych Warunków Użytkowania.

9.MODYFIKACJA USŁUG MB DIFFUSION I OWU


9.1 MB DIFFUSION zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub przerwania w dowolnym momencie dostępności do całości lub części Usługi i/lub Strony Internetowej albo Aplikacji.

9.2 MB DIFFUSION zastrzega sobie możliwość modyfikacji w dowolnym momencie całości lub części OWU. Zachęca się Użytkowników i Ogłoszeniodawców do regularnego sprawdzania niniejszych OWU w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Użytkowanie Strony przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców stanowi akceptację przez nich modyfikacji wprowadzonych do OWU.

10.ZAPISY RÓŻNE


Jeżeli którakolwiek część niniejszych OWU z jakichkolwiek przyczyn okazałaby się nielegalna, nieważna lub niemożliwa do zastosowania, zapisy te zostaną uznane za niebyłe bez podważania ważności pozostałych zapisów, które nadal będą obowiązywać pomiędzy Użytkownikami lub Ogłoszeniodawcami a MB DIFFUSION. Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd Handlowy w PARYŻU, nawet w przypadku roszczeń gwarancyjnych, bez względu na liczbę pozwanych lub w przypadku postępowań pilnych, zachowawczych, z rygorem natychmiastowej wykonalności, jak i odwoławczych.

Bieżąca wersja – 26 września 2018 r – MB ©.